Gecumei

Jména

Japonská jména

V Japonsku, stejně jako v celé Asii, se uvádí téměř vždy nejprve příjmení a potom jméno, i když pravidlem to není a stoprocentně to také neplatí. Takže se spíš setkáte s napsaným Nakata Hodetoshi než Hidetoshi Nakata.
Většina japonských příjmení je složena ze dvou kanji – čínských znaků. Převážně jsou tyto znaky spojeny s přírodou, geografickými vlastnostmi nebo místy, např.: hora (yama), strom (ki), rýžové pole (ta), ostrov (shima), vesnice (mura), most (hashi), mezi (naka), pod (shita) atd. Nejběžnějšími japonskými „Nováky“ jsou Sato, Suzuki, Tanaka, Takahashi a Watanabe.
Také japonská jména obsahují zpravidla dvě kanji. Význam těchto kanji jsou zpravidla pozitivní vlastnosti, jako např.: krása, láska, světlo, inteligence, názvy květin, roční období nebo jiné přírodní jevy nebo pořadí narození (první syn, druhý syn, atd.). Protože každá kanji má několik významů, může mít i jméno spoustu významů, např.: nejběžnější ženské jméno Yoko si můžeme přeložit až pěti různými významy podle kanji „Yo“. Podle koncovky křestního jména zpravidla lze určit pohlaví osoby. Ženská jména mají nejčastěji koncovky -ko, -mi, -e, -yo. Mužská jména končí zpravidla na -ro, -shi, -ya, -o. Jména a příjmení cizinců jsou psány katakanou (japonskou slabikovou abecedou).
V Japonsku se všichni oslovují pomocí příjmení. Pouze blízcí přátelé a děti se oslovují křestními jmény. Navíc za příjmením se zpravidla přidává „titul“ podle sociálního postavení oslovované osoby.Nejčastějšími tituly jsou:

-SAN
- nejneutrálnější titul použitelný ve všech situacích. Nicméně existují i situace, ve kterých není použití SAN příliš slušné.

-SAMA
- zdvořilejší forma SAN. Používá se především v oficiálních protokolech nebo dopisech. Nehodí se pro náhodný nebo příležitostný styk nebo kontakt.

-KUN
- titul používaný pro chlapce nebo muže mladší než oslovující osoba.

-CHAN
- neformální titul používaný pro malé děti, velmi blízké přátelé nebo v rodině.

-SENSEI
- titul používaný pro doktory, učitele nebo lidi s vysokým vzděláním. Také se používá pro nadřízené, kteří vám udělují instrukce.

SEIMEI HANDAN
Seimei Handan znamená diagnóza jména. V Japonksu se dá hodně na to, aby jméno vyzařovalo vážnost, úctu a přinášelo štěstí. Proto se aplikuje teorie Seimei Handan, která Vám sdělí jak úspěšné, vážené, atd. Vaše jméno je (bude). Lidé používají a konzultují Seimei Handan před narozením dítěte anebo pokud si dávají nějaké umělecké jméno.

Japonská jména

Japonský písemný systém používá čínské písemné znaky (kanji) a dvě z nich odvozené slabikové abecedy, hiraganu (pro místní slovní zásobu) a katakanu (pro nová cizí slova). S písmem bylo převzáno do japonštiny také mnoho čínských výrazů.
Japonská jména se obvykle skládají ze dvou kanji, přičemž každý ze znaků je sám o sobě slovo. Význam těchto kanji jsou často pozitivní charakterové vlastnosti jako inteligence, krása, láska nebo světlo, jména květin, čtyři roční období a jiné přírodní zvláštnosti. Nebo představují pořadí porodů (první syn, druhý syn, atd.)
Protože má každé kanji více možných výslovností, není jasné, jak má být to které jméno vysloveno, pokud ho vidíme jen napsáno. A obráceně se nedá podle výslovnosti jména určit, jaké kanji napsat. Mnoho jmen má více možností napsání a tím také různé „významy“, podle použitého kanji.
Mužská jména končí často na -ro („syn“, také „světlý“), -ta („velký“), -ichi/-kazu (jeden ve smyslu 1.syn), -shi, -ya nebo -o. Ženská jména končívají často s -ka („vůne“ nebo „květina“), -ko (dítě/děvče), -mi (krásná/krása), -na, -e a -yo.
Deset nejoblíbenějších psích jmen toho času v Japonsku:
1. Choco (bez významu), 2. Momo (broskev), 3. Marron (francouzsky kaštan), 4. Sakura (třešňový květ), 5. Hana (květina), 6. Koko (bez významu), 7. Rin (studený), 8. Nana (bez významu), 9. Sora (nebe), 10. Mocha (bez významu)

Následuje seznam 366 jmen. U některých jmen je jejich význam pochybný, neznámí nebo žádný nemají.

Upozornění: Každý zná obyčejný kalendář se jmény. Méně známé už je, že existuje kalendář se jmény pro psy (např.: na webové stránce časopisu PES). Tato psí jména nejsou neurčena pro speciální plemeno. Co chybí, je kalendář s japonskými jmény. Takže jsme se rozhodli takový kalendář sami „vynalézt“. Tvoří ho následujících 366 jmen a od ledna 2006 bude zobrazen na konci stránky „Novinky“.
Poslední komentáře
26.04.2020 16:03:41: YOU MOTHER FUCKERS ! ALL OF YOU ENJOYED TO RUIN TRIPLETS LIVES !!
07.06.2016 21:07:05: Ano, opravdu. Připojuji ke všemu výše výše. Můžeme popovídat na toto téma. Tady nebo v PM. :-! neban...
07.06.2016 17:56:01: lid, jaké zprávy z fronty? [:tired:] pujcka online ihned sezemice
 
"Texty a obrázky z tohoto webu nekopírovat bez svolení vlastníků."