Gecumei

0-9

0-9

 
~ agari    po skončení (ameagarinomiči = cesta po dešti)                                      
~ ate    adresovaný (komu), pro                                      
~ bakari    jen, asi, právě (šitteirunoha karebakarida = jen on to ví)                                      
~ banme    (sufix řadových číslovek) (nibanme = druhý)                                      
~ bari    ve stylu, pokrytý, obložený (pikasobarinoe = obraz v Picassově stylu)                                      
~ bekarazu    nelze, je zakázáno (mujónomonjoha irubekarazu = nepovolaným vstup zakázán)                                      
~ beki    je třeba (objektivní nutnost) (gakuseiha benkjósurubekidesu = student má studovat)                                      
~ bi    (numerativ pro ryby)                                      
~ buri    po, po uplynutí (gonenburi = po pěti letech)                                      
~ buri    metoda, způsob (hanašiburi = způsob řeči)                                      
~ buru    vydávat se za (kagušaburu = vydávat se za vědce)                                      
~ čan    (důvěrný sufix za jména, zdrobnělina) (hanačan = Hanička)                                      
~ čó    představený, vedoucí (bučó = vedoucí oddělení)                                      
~ čó    (numerativ pro strunné nástroje)                                      
~ dake    jen, pouze (ičidodake = jen jednou)                                      
~ dakeatte    už jen proto, že                                      
~ darake    plný (čeho) (čidarakeno = zakrvácený; kettendarakeno = plný chyb)                                      
~ daró    (důvěrný způsob od dešó), snad, asi,  myslím,že                                      
~ dasu    začít (kakidasu = začít psát)                                      
~ date    složený, postavený (nikaidateno = jednopatrový)                                      
~ deha    v, ve, podle (watakušinokangaedeha = podle mého názoru)                                      
~ demo    i, také, i když (pendemokakeru = mohu psát i perem)                                      
~ dokoroka    jakýpak, kdepak,  nejen že,ale i                                      
~ dono    pan                                      
~ dóri    podle, v souhlase s (čúmondórini = podle objednávky)                                      
~ dóši    pocelou dobu, přes (jodóši = po celou noc)                                      
~ e    k, směrem k, do (sotoedeta = vyšel ven)                                      
~ e    násobný (nanae = sedminásobný)                                      
~ fuku    (numerativ pro četnost pití čaje, kouření, užívání léku)                                      
~ fuku    svitek (numerativ pro svitky) (sanpuku = tři svitky)                                      
~ gači    mít sklon, být náchylný (watašihakazegačidesu = jde na mě rýma)                                      
~ gai    mimo (šigaini = mimo město)                                      
~ gakari    v (kolika lidech), na, pro, po (futarigakaride = ve dvou; fucukagakarinošigoto = práce na dva dny)                                      
~ gake    v, po, (současnost dějů), (10%) (jukatagakede = v letním kimonu)                                      
~ gamašii    vypadající jako, chovající se jako (taningamašikusuru = chovat se jako cizí)                                      
~ garami    přibližně, kolem (jondžúgaraminootoko = muž kolem čtyřicítky)                                      
~ garu    (sufix pro 3. osobu, vyjadřující osobní pocity)                                      
~ gata    model, typ (saišinrjúkógata = nejnovější typ)                                      
~ gatai    obtížně proveditelný (jomigatai = těžko čitelný)                                      
~ gatera    při, zároveň (sanpogatera = při procházce; kaimonogatera = při nákupech)                                      
~ ge    vypadající jako (tanošigeniutau = radostně zpívat)                                      
~ gimi    (mít sklon k něčemu) (watašihakazegimidesu = jde na mě rýma)                                      
~ go    po (čóšokugo = po snídani)                                      
~ gokko    hra na (gakkógokkowosuru = hrát si na školu; onigokkowosuru = hrát si na honěnou)                                      
~ goro    asi (časový bod) (džúdžigoro = kolem desáté hodiny)                                      
~ goši    po, přes, za (sannengošini = za tři roky; meganegošinimiru = dívat se přes brýle)                                      
~ goto    spolu (ringowo kawagoto taberu = jíst jablko se slupkou)                                      
~ gotoni    každý, pokaždé (tókagotoni = každý desátý den; iegotoni = v každém domě)                                      
~ gurai    asi (množství) (gokirogurai = asi pět kilometrů)                                      
~ gurumi    s, spolu (kazokugurumi = s celou rodinou)                                      
~ hacu    odcházející, odjíždějící, datovaný, rána, výstřel (rokudžihacunorešša = vlak odjíždějící v šest hodin)                                      
~ haku    (numerativ pro noclehy) (ippakusuru = přnocovat jednu noc; nihakusuru = přenocovat dvě noci)                                      
~ hódai    podle libosti (šitaihódaini = jak si přeje)                                      
~ hon    (numerativ pro podlouhlé předměty) (bírunihon = dvě láhve piva)                                      
~ kašira    zdalipak                                      
~ monka    cožpak (cit.)                                      
~ okage    důsledek, zásluha, díky (ojanookagede = díky rodičům)                                      
~ sei    příčina, vina (tošinosei = v důsledku stáří)                                      
~ zuke    datovaný (nigacufucukazukenotegami = dopis datovaný 2.února)                                     
Žádné komentáře
 
"Texty a obrázky z tohoto webu nekopírovat bez svolení vlastníků."