Gecumei

G

G

 
ga    já (ganocujoi = sobecký, sebevědomý)                                      
ga    můra                                      
ga    ale, a                                      
ga    (nominativní partikule) (cukigadeta = vyšel měsíc)                                      
gaba    gabatookiagaru = vyskočit (na nohy)                                      
gababó    gebabówofurimawasu = ohánět se holí                                      
gabahjó    pověsti, řeči, diletantský názor                                      
gabjó    napínáček, připínáček                                      
gabugabu    gabugabunomu = hltavě pít                                      
gaburi    gaburitonomu = vypít jedním douškem                                      
gaccu    kuráž (..gaaru = mít kuráž)                                      
gacugacu    lačně, hltavě (gacugacutaberu = hltavě jíst)                                      
gačagača    gačagačasaseru = chrastit, cinkat, řinčet                                      
gačan    s rachotem, s bouchnutím (gačanto)                                      
gaččiri    gaččirišita = pevný, lakomý, vypočítavý                                      
gačó    husa                                      
gadai    motiv malby                                      
gadan    umělecký svět                                      
gádo    obrana (sport.), ochrana, stráž, železniční most, nadjezd                                      
gádoman    strážce                                      
gafu    malířské plátno                                      
gafú    malířský styl                                      
gágá    gágáiu = vřeštět (gágánaku = kvákat, kdákat)                                      
gagaku    gagaku (tradiční dvorská hudba)                                      
gago    zdvořilý výraz                                      
gagó    umělecké jméno, pseudonym                                      
gahó    ilustrovaný časopis                                      
gahó    malířské umění                                      
gai    škoda (gainoaru = škodlivý; ~ nigaiwokuwaeru = způsobit škodu)                                      
gai    čtvrť, ulice (šótengai = obchodní čtvrť)                                      
gaibu    vně, vnější strana (gaibuno = vnější, venkovní)                                      
gaibun    pověst, reputace                                      
gaičó    škodlivý pták                                      
gaičú    škodlivý hmyz                                      
gaidansu    vedení                                      
gaido    průvodce                                      
gaidobukku    průvodce (příručka / kniha)                                      
gaidoku    zlo, škoda, škodlivý vliv (..wonagasu = mít škodlivý vliv)                                      
gaidžin    cizinec                                      
gaidžinkjaku    zahraniční návštěvník                                      
gaihaku    gaihakusuru = přenocovat mimo domov                                      
gaihakuna    rozsáhlý, bohatý                                      
gaihi    pokožka, obal, kůra, slupka                                      
gaihjó    recenze, přehled                                      
gaijó    pro vnější použití (gaijóno)                                      
gaijó    krátký přehled                                      
gaijú    cesta do ciziny (gaijúsuru = cestovat do ciziny)                                      
gaika    valuty, zahraniční zboží                                      
gaikacu    zevšeobecnění, souhrn (gaikacusuru = shrnout)                                      
gaikacutekina    povšechný, souhrný                                      
gaikai    vnější svět                                      
gaikai    otevřené moře / oceán                                      
gaikaku    obrys, vnější zeď (gaikakudantai = pomocný orgán, přidružená organizace)                                      
gaikaku    vnější úhel                                      
gaikan    vnější pohled, zevnějšek                                      
gaikan    přehled, nárys                                      
gaikei    podoba, vzhled                                      
gaiken    vnější aspekt                                      
gaiki    čerství vzduch (..niataru = jít na vzduch)                                      
gaikin    zahraniční služba                                      
gaikjó    obecná situace, všeobecná tendence                                      
gaikó    diplomacie (gaikódžóno = diplomatický)                                      
gaikocu    kostra                                      
gaikóka    diplomat                                      
gaikókai    diplomatické kruhy                                      
gaikókan    diplomat                                      
gaikókankei    diplomatické styky                                      
gaikoku    cizina                                      
gaikokudžin    cizinec                                      
gaikokugo    cizí jazyk                                      
gaikokugogakkó    jazyková škola                                      
gaikokusei    cizí výrobek, zahraniční zboží                                      
gaikóseisaku    zahraniční politika                                      
gaikóteki    diplomatický                                      
gaimen    vnějšek, zevnějšek                                      
gaimudaidžin    ministr zahraničních věcí                                      
gaimušó    ministerstvo zahraničních věcí                                      
gainen    všeobecná představa (..woeru = udělat si obecnou představu)                                      
gairai    cizí, importovaný (gairaino)                                      
gairaigo    cizí slovo                                      
gairaiša    cizinec, turista                                      
gairjaku    nástin, náčrt (..woieba = zhruba řečeno)                                      
gairo    ulice, cesta                                      
gairon    náčrt, úvod                                      
gaisai    zahraniční půjčka                                      
gaisan    hrubý odhad (gaisansuru = zhruba odhadnout)                                      
gaisanbarai    paušální platba                                      
gaisecu    obecný přehled (gaisecusuru = udelat přehled)                                      
gaisen    venkovní vedení                                      
gaisú    přibližné číslo                                      
gaisuru    škodit                                      
gaiši    zahraniční kapitál                                      
gaišite    všeobecně                                      
gaišoku    oběd mimo domov (gaišokusuru = obědvat mimo domov)                                      
gaišucu    vyjití ven (gaišucusuru = vyjít ven, jít z domu)                                      
gaišucugi    vycházkové šaty                                      
gaitan    lítost (gaitansuru = litovat, želet)                                      
gaiteki    cizí / vnější nepřítel                                      
gaiteki    vnější                                      
gaitó    pouliční lampa                                      
gaitó    kabát                                      
gaitó    na ulici (gaitóde)                                      
gaitó    gaitósuru = odpovídat, shodovat se                                      
gaitóhanbai    pouliční prodej                                      
gajagaja    hlučně (gajagajasuru = dělat hluk)                                      
gajóši    skicák, čtvrtka na kreslení                                      
gaka    malíř                                      
gaka    malířský stojan                                      
gake    sráz, útes                                      
gakekuzure    sesouvání půdy                                      
gaki    čertík, diblík                                      
gakka    studijní obor                                      
gakka    lekce                                      
gakkai    vědecká společnost                                      
gakkai    vědecký, akademický svět                                      
gakkari    zklamání (gakkarisuru = být zklamán)                                      
gakki    hudební nástroj                                      
gakki    semestr                                      
gakkjú    školní třída                                      
gakkjú    vědec                                      
gakkó    škola                                      
gakkójasumi    školní prázdniny                                      
gaku    částka, suma, rám (obrazu) (..niireru = zarámovat)                                      
gakubó    školní čepice                                      
gakubu    fakulta                                      
gakubuči    rám (..niireru = zarámovat)                                      
gakubučó    děkan fakulty                                      
gakučó    rektor, děkan                                      
gakudan    orchestr                                      
gakudan    hudební svět                                      
gakudó    školní děti                                      
gakudžucu    věda, vzdělanost                                      
gakudžucuteki    akademický, vědecký                                      
gakuen    škola, akademická půda                                      
gakufu    noty, partitura (gakufunašidehiku = hrát bez not)                                      
gakufú    akademická tradice, vědecký směr                                      
gakugei    věda a umění                                      
gakugjó    vyučování                                      
gakuha    škola, směr                                      
gakuhi    školné                                      
gakui    akademická hodnost, titul (..womocu = mít titul; ..wotoru = získat titul)                                      
gakuin    institut                                      
gakuironbun    disertace                                      
gakuja    místnost za scénou, šatna herců (gakujade = za scénou)                                      
gakujóhin    školní potřeby                                      
gakujú    spolužák                                      
gakujúkai    studentská společnost                                      
gakumei    odborný název                                      
gakumen    částka, suma                                      
gakumon    vědní obor, vzdělání (..wosuru = studovat)                                      
gakumontekina    vědecký                                      
gakunen    školní rok                                      
gakurei    školní věk (..nitassuru = dosáhnout školního věku)                                      
gakureki    školní vzdělání, vědecká dráha                                      
gakuri    teorie, vědecký princip                                      
gakurjoku    vzdělanost, odborné vzdělání                                      
gakusai    hudební nadání                                      
gakusecu    teorie, doktrína (..wotateru = vytvořit teorii)                                      
gakusei    systém výuky, školní systém                                      
gakusei    slavný skladatel                                      
gakusei    student                                      
gakuseifuku    školní uniforma                                      
gakuseišó    studentský průkaz, index                                      
gakuseiundó    studentské hnutí                                      
gakusó    škola                                      
gakusoku    školní řád                                      
gakuša    vědec                                      
gakuši    školné                                      
gakuši    hudebník                                      
gakušiin    akademie                                      
gakušiki    vzdělání                                      
gakušó    rytmus, takt, hudební věta                                      
gakušú    dtudium (gakušúsuru = studovat)                                      
gakutai    kapela                                      
gakuto    student                                      
gakuzen    gakuzentošite = zděšeně, ohromeně                                      
gama    ropucha                                      
gamaguči    měšec, váček na peníze                                      
gaman    trpělivost                                      
gamanzujoi    trpělivý, vytrvalý                                      
gamen    obraz, obrazovka, scéna                                      
gamigami    gamigamiiu = mluvit hrubě, nadávat                                      
gamu    žvýkačka (..wokamu = žvýkat)                                      
gamušarana    zuřivý, bezohledný                                      
gan    rakovina                                      
gan    divoká husa                                      
gan    modlitba, prosba (..wokakeru = prosit, modlit se)                                      
ganbaru    vydržet, vytrvat (ganbare = vydrž!, drž se!)                                      
ganbjó    oční choroba                                      
ganbó    přání                                      
gančú    gančúninai = nevěnovat pozornost                                      
gandžicu    Nový rok                                      
gan'en    sůl kamenná                                      
gánetto    granát (drahokam)                                      
gangan    bim bam, zvonivě (gangannaru = znít, zvučet)                                      
gangu    hračka                                      
gan'jaku    pilulka                                      
gan'jú    obsah (gan'júsuru = obsahovat; arukórugan'júrjó = obsah alkoholu)                                      
ganka    před očima (..nimiru = přehlédnout)                                      
ganka    oční lékařství                                      
gankai    oční lékař                                      
gankai    vyhlídka, výhled                                      
gankin    kapitál                                      
gankjóna    tvrdošíjný                                      
gankjú    oční bulva                                      
ganko    tvrdohlavost, umíněnost (gankona = tvrdohlavý; gankonabjóki = vleklá nemoc)                                      
gankó    pohled (surudoigankó = pronikavý / ostrý pohled)                                      
ganmásen    paprsky gama                                      
ganmen    obličej, tvář                                      
ganmoku    hlavní cíl, podstata                                      
gannen    první rok éry (meidžigannen = první rok éry Meidži (1868))                                      
ganpeki    skalní stěna                                      
ganrai    původně, v podstatě                                      
ganri    kapitál s úroky                                      
ganrjó    kosmetické přípravky, barva, barvivo                                      
ganseki    skála, útes                                      
ganso    zakladatel, tvůrce                                      
gansuitanso    uhlohydrát                                      
ganšo    přihláška, žádost                                      
ganšoku    barva obličeje (..woušinau = zblednout)                                      
gantan    Nový rok                                      
ganzen    před očima (ganzenni)                                      
ganzó    padělek (ganzósuru = padělat; ganzóno = padělaný)                                      
gappei    sloučení, kombinace, anexe                                      
gappi    datum                                      
gappjó    kolektivní recenze                                      
gappon    soubor (časopisů) svázaný do jednoho svazku (gapponsuru = svázat do jednoho svazku)                                      
gara    vzor, kresba, postava, povaha (hadenagaranokimono = kimono s křiklavým vzorem)                                      
garaaki    zcela prázdný                                      
garagara    rachocení (naznačuje zvuk)                                      
garagarahebi    chřestýš                                      
garakuta    harampádí, veteš                                      
garan    buddhistický klášter, dóm, katedrála                                      
garan    garantošita = prázdný, opuštěný                                      
garandó    dutý, prázdný (garandóno)                                      
garari    zcela, náhle (gararito)                                      
garasu    sklo                                      
garasubari    zasklený (garasubarino)                                      
garasudo    zasklené dveře                                      
garasukan    skleněná trubice                                      
garasutókiten    sklo-porcelán (obchod), sklo a porcelán (obchod)                                      
garédži    garáž                                      
gareki    trosky, rum (garekinojama = hromada trosek)                                      
garigari    garigarikamu = chroupat, hryzat (garigariotowotateru = skřípat, vrzat)                                      
garjú    garjúdejaru = dělat svým vlastním způsobem                                      
garó    galérie                                      
garon    galon                                      
gárufurendo    přítelkyně                                      
gasacuna    drsný, hrubý                                      
gasagasa    šustit, být drsný (na dotyk)                                      
gasai    umělecký talent                                      
gasorin    benzín                                      
gasorinsutando    benzínová pumpa                                      
gassaku    spolupráce, spoluautorství                                      
gassakuša    spoluautor                                      
gassan    sečítat                                      
gassó    koncert (nibugassó = dueto; šibugassó = kvarteto)                                      
gassuru    spojit se                                      
gasu    plyn                                      
gasučúdoku    otrava plynem                                      
gasudai    výlohy za plyn                                      
gasugaiša    plynárenský podnik, plynárna                                      
gasukan    plynové vedení, plynové potrubí                                      
gasukonro    plynový sporák                                      
gasuraitá    plynový zapalovač                                      
gasurendži    plynový sporák                                      
gasusutóbu    plynová kamna                                      
gašicu    ateliér                                      
gašó    obchodník s obrazy                                      
gašó    novoroční blahopřání                                      
gašširi    gašširišita = pevný, masívní                                      
gaššó    sbor (gaššósuru = zpívat ve sboru)                                      
gaššódan    pěvecký sbor                                      
gaššúkoku    spojené státy, federace (amerikagaššúkoku = Spojené státy americké)                                      
gaššuku    společné bydlení (gaššukusuru = bydlet spolu)                                      
gašun    novoroční blahopřání                                      
gátá    podvazek                                      
gatagata    (naznačuje zvuk) (madogagatagatašimasu = okno řinčí)                                      
gátákunšó    Podvazkový řád                                      
gatan    s bouchnutím (gatanto)                                      
gataoči    prudký pokles (ninkiga gataočininatta = popularita prudce poklesla)                                      
gatari    kodrcavě (gatarito)                                      
gattai    spojení (gattaisuru = spojit se)                                      
gatto    vlasec, vlákno, výplet (rakety)                                      
gaun    župan                                      
gawa    strana, pouzdro, plášť (migigawani = na pravé straně; kočiragawa = na této straně)                                      
gazaija    malířské potřeby (obchod)                                      
gáze    gáza                                      
gazen    náhle, neočekávaně                                      
gazó    portrét, obraz (terebinogazó = televizní obraz)                                      
ge    nižší kategorie, poslední díl, svazek                                      
gecudži    pravidelný měsíční                                      
gecugaku    měsíční obnos                                      
gecujóbi    pondělí                                      
gecumacu    konec měsíce                                      
gecumei    světlo Měsíce, měsíčná noc                                      
gecumen    povrch Měsíce, lunární                                      
gecurei    stáří Měsíce v rámci fáze                                      
gecurei    pravidelný měsíční                                      
gedoku    detoxikace                                      
gedokuzai    protilátka, protijed                                      
gédži    míra, měřidlo, rozchod kolejí                                      
gedžigedži    stonožka                                      
gedžun    třetí dekáda                                      
gehinna    vulgární (gehinnahito = vulgární člověk)                                      
gei    umění, talent, hra, trik (geinoaruhito = vynikající člověk)                                      
geibói    homosexuál                                      
geidó    umění (..niisošimu = věnovat se umění)                                      
geidžucu    umění                                      
geidžucuhin    umělecké dílo                                      
geidžucuka    umělec                                      
geidžucuteki    umělecký                                      
geigó    získání přízně (geigósuru = získat si přízeň, přizpůsobit se)                                      
geigóšugi    oportunizmus                                      
geiju    velrybí tuk                                      
geimei    umělecké jméno                                      
geinin    umělec                                      
geinó    umělecké představení                                      
geinódžin    výkonný umělec                                      
geiša    společnice, umělkyně, gejša                                      
geišun    novoroční blahopřání                                      
geitó    trik, kouzlo                                      
geka    chirurgie                                      
gekai    pozemský svět                                      
gekai    chirurg                                      
gekašicu    operační sál                                      
gekašudžucu    chirurgická operace (..woukeru = podstoupit operaci)                                      
geki    divadlo (hra)                                      
gekicú    prudká bolest                                      
gekidan    divadelní soubor                                      
gekidan    divadelní svět (..nitacu = stát se hercem)                                      
gekidankomon    dramaturg                                      
gekido    vztek, zlost (gekidosuru = být zuřivý, vzteklý)                                      
gekidó    silný otřes, vzrušení (gekidósuru = být otřesen)                                      
gekidžó    divadlo (budova) (kokumingekidžó = Národní divadlo)                                      
gekidžó    silné vzrušení, afekt                                      
gekiha    zničení (gekihasuru = zničit)                                      
gekihen    náhlá změna (gekihensuru = náhle se změnit)                                      
gekihjó    divadelní kritika                                      
gekijaku    silný lék, jed                                      
gekika    dramatizace (gekikasuru = zdramatizovat                                      
gekika    intenzifikace (gekikasuru = zesílit)                                      
gekimu    namáhavá práce, těžký úkol                                      
gekirecuna    zuřivý, divoký                                      
gekirei    povzbuzení (gekireisuru = povzbudit; gekireinokotoba = slova povzbuzení)                                      
gekirjú    dravý proud                                      
gekiron    vášnivá diskuze (gekironsuru = vášnive diskutovat)                                      
gekisakka    dramatik                                      
gekisaku    dramatická tvorba (gekisakusuru = psát divadelní hru)                                      
gekisen    zuřivá bitva                                      
gekišin    silné zemětřesení                                      
gekišó    gekišósuru = vysoce oceňovat                                      
gekizó    prudký vzrůst                                      
gekka    zhoršení (gekkasuru = zhoršit se, zostřit se)                                      
gekka    za měsíčního svitu (gekkade)                                      
gekkahjódžin    prostředník snoubenců                                      
gekkan    měsíčník                                      
gekkanši    měsíčník                                      
gekkei    měsíčky, menzes, menstruace                                      
gekkeikan    koruna slávy                                      
gekkeitai    dámské vložky                                      
gekkjú    měsíční plat (..wotoru = brát výplatu)                                      
gekkjúbi    výplatní den                                      
gekkó    měsíční záře / třpyt                                      
geko    abstinent                                      
gému    hry, hra, zápas                                      
gen    zdroj, pramen (šúnjúgen = zdroj příjmů)                                      
gen    základ, počátek                                      
gen    struna                                      
gen    tětiva                                      
gen    slovo (..wosajúnisuru = vyjadřovat se neurčitě)                                      
gen ~    tento, současný (gennaikaku = současná vláda)                                      
genan    sluha                                      
gen'an    původní návrh                                      
genba    místo, dějiště (kenčikugenba = staveniště)                                      
genbacu    přísný trest (..nisuru = přísně potrestat)                                      
genbaku    atomová bomba                                      
genbucu    skutečná věc, naturálie (..deharau = platit v naturáliích)                                      
genbucukjújo    příděl v naturáliích                                      
genbugan    čedič                                      
genbun    originál, text (..dejomu = číst v originále; džójakunogenbun = text smlouvy)                                      
genbun'ičči    sjednocení psaného a mluveného jazyka                                      
genči    slib (..woataeru = slíbit; ..wotoru = zavázat slibem)                                      
genči    místo (genčini = na místě; genčinohito = místní obyvatelé)                                      
genčidžikan    místní čas                                      
gendai    současnost                                      
gendaibun    současný styl                                      
gendaibungaku    současná literatura                                      
gendaigo    současný jazyk                                      
gendaika    modernizace (gendaikasuru = modernizovat)                                      
gendaikanazukai    současný pravopis                                      
gendo    mez, hranice (gendotosuru = omezit; ..wokimeru = určit hranice, limitovat)                                      
gendórjoku    hybná síla, energie                                      
gendži    současná doba                                      
gendžicu    skutečnost (gendžicuni = skutečně; gendžicuno = skutečný)                                      
gendžicuka    realista                                      
gendžicuka    realizace (gendžicukasuru = realizovat)                                      
gendžicušugi    realizmus                                      
gendžicuteki    realistický                                      
gendžin    primitivní člověk                                      
gendžiru    odečíst, zkrátit, zmírnit (sandžúkara nidžúwo gendžiru = od 30 odečíst 20)                                      
gendžó    současný stav                                      
gendžó    skutečný stav                                      
gendžó    místo (činu)                                      
gendžó    původní stav (..wokaifukusuru = restaurovat do původního stavu)                                      
gendžú    přísnost (gendžúna = přísný)                                      
gendžúmin    domorodci                                      
gendžúšo    nynější bydliště                                      
genecuzai    prostředek proti horečce                                      
gen'ei    iluze, přelud                                      
gen'eki    aktivní služba (..wohiku = odejít do výslužby)                                      
genga    originál (obraz)                                      
gengai    nevyslovený (gengainoimiwotoru = zachytit skrytý smysl, číst mezi řádky)                                      
gengakki    strunné, smyčcové nástroje                                      
gengaku    hudba pro smyčcové nástroje                                      
gengakugassó    smyčcový orchestr                                      
gengecu    přibývající měsíc                                      
gengi    původní význam                                      
gengo    slovo, jazyk, řeč                                      
gengo    původní slovo (..dejomu = číst v originále)                                      
gengogaku    filologie                                      
gengogakuša    filolog                                      
gen'in    příčina (džikonogen'in = příčina nehody)                                      
gen'ja    step, pustina                                      
gen'ju    surová ropa                                      
genka    najednou, ihned (genkani)                                      
genka    současný, momentální (genkano) (genkadžósei = momentální situace)                                      
genka    náklady, cena                                      
genka    snížení ceny, zlevnění                                      
genkahanbai    prodej za snížené ceny                                      
genkai    mez, hranice, omezení (..wooku = omezit)                                      
genkaku    halucinace (..wookosu = mít halucinace)                                      
genkakuna    přísný (genkakunačičioja = přísný otec)                                      
genkan    velká zima, mráz                                      
genkan    hlavní vchod, hala, předsíň                                      
genkanbarai    nepřijetí (návštěvy) (..wokuwasu = odmítnout návštěvu)                                      
genkei    prototyp, model                                      
genkei    původní tvar (..nimodosu = vrátit do původní podoby)                                      
genkei    zmírnění trestu (genkeisuru = zmírnit trest)                                      
genkeišicu    protoplazma                                      
genki    zdravý, svěžest, energie                                      
genkin    peníze v hotovosti, hotovost                                      
genkin    přísný zákaz (genkinsuru = přísně zakázat)                                      
genkina    zdravý, čilý                                      
genkjó    skutečný stav                                      
genkjú    zmínka (genkjúsuru = zmínit se)                                      
genkjú    stejná třída, ročník, první stupeň přídavných jmen (genkjúnitomeoku = opakovat ročník)                                      
genkó    rukopis, rukopisný text                                      
genkó    slovo a čin (..woiččisaseru = proměnit slova v činy)                                      
genkó    současný, nyní platný (genkóno)                                      
genkocu    pěst                                      
genkójóši    papír na psaní japonského rukopisu                                      
genkoku    žalobce                                      
genkon    nyní, v současnosti                                      
genkórjó    autorský honorář                                      
genmai    nečištěná rýže                                      
genmecu    zklamání (..wokandžiru = být zklamán)                                      
genmei    oznámení, prohlášení (genmeisuru = oznámit)                                      
genmicuna    přesný, důkladný (..niieba = přesně řečeno)                                      
gennama    hotovost, hotové peníze                                      
genni    skutečně                                      
gennošóko    kakost                                      
genpi    přísně tajné                                      
genpon    originál                                      
genri    princip, zásada                                      
genrjó    surovina (základní / primární)                                      
genró    stařešina, veterán                                      
genron    slovo, projev (genronnodžijú = svoboda projevu)                                      
genron    základy, teorie                                      
gensaku    originál                                      
gensakuša    autor                                      
gensan    snížení produkce (gensansuru = snížit produkci)                                      
gensanči    původní vlast (rostlin), místo výroby (gensančišómeišo = potvrzení o původu)                                      
gense    tento svět, pozemský život                                      
gensei    původní, primární (genseino)                                      
genseičúricu    přísná neutralita                                      
genseidóbucu    prvoci                                      
genseiki    nynější století                                      
genseina    přísný, spravedlivý                                      
genseirin    prales                                      
genseki    nynější / trvalé bydliště                                      
gensen    přísný výběr (gensensuru = pečlivě vybírat)                                      
gensen    pramen, zdroj (čišikinogensen = zdroj vědomostí)                                      
genso    prvek (chem.)                                      
gensó    vize, iluze (..woidaku = mít iluze)                                      
gensoku    pravidlo, princip (gensokutošite = v zásadě)                                      
genson    existence (gensonsuru = existovat)                                      
gensótekina    iluzorní                                      
gensui    armádní generál, maršál                                      
gensuibaku    atomové a vodíkové bomby                                      
gensuibakusensó    nukleární válka                                      
genši    atom                                      
genši    počátek, geneze (genšikirisutokjó = rané křesťanství)                                      
genši    halucinace (..gaaru = mít halucinace)                                      
genši    šablona                                      
genšibakudan    atomová bomba                                      
genšibucurigaku    nukleární fyzika, atomová fyzika                                      
genšidžin    pračlověk                                      
genširin    prales                                      
genširjoku    atomová energie                                      
genširjokuhacudenšo    atomová elektrárna                                      
genširo    atomový reaktor                                      
genšiteki    prvotní, původní                                      
genšo    originál (kniha) (..dejomu = číst v originále)                                      
genšó    zmenšení, snížení (genšósuru = snížit, zmenšit; džinkónogenšó = úbytek obyvatelstva)                                      
genšó    úkaz                                      
genšoku    základní barvy                                      
genšoku    genšokusuru = držet dietu                                      
genšoku    nynější zaměstnání (genšokuno = v aktivní službě)                                      
genšu    přísné dodržování (genšusuru = přísně dodržovat; kisokuwogenšusuru = přísně dodržovat pravidla)                                      
genšu    původní druh                                      
genšu    hlava státu                                      
genšukuna    vážný, slavnostní (genšukunašiki = slavnostní obřad)                                      
gentai    pokles, zhoršení (šokujokunogentai = nechutenství)                                      
gentei    omezení (genteisuru = omezovat)                                      
gentó    krutá zima                                      
gentó    diapozitiv                                      
gentóki    diaprojektor                                      
genzai    přítomnost, současnost                                      
genzai    dědičný hřích                                      
genzaikei    přítomný čas (gram.)                                      
genzó    vyvolání (filmu) (genzósuru = vyvolat)                                      
genzóeki    vývojka                                      
genzon    existující, žijící (genzonno)                                      
geppó    měsíčník, bulletin                                      
geppó    měsíční zpráva                                      
geppu    měsíční splátky                                      
geppu    měsíční splátky (..dekau = koupit na splátky)                                      
geppu    říhnutí, krknutí (..gaderu = říhat, krkat)                                      
geppubarai    měsíční splácení                                      
gera    sloupcový obtisk, obtah                                      
geragera    smích (naznačuje hlasitý smích)                                      
geraku    pokles (gerakusuru = klesnout)                                      
gerende    lyžařský svah                                      
geri    průjem (..wosuru = mít průjem)                                      
gerira    partyzán, guerilla                                      
gerirasensó    partyzánská válka                                      
gessan    měsíční produkce                                      
gesui    odpadní voda, kanalizace                                      
gesuto    host (gesutošucuensuru =vystoupit jako host v programu)                                      
geša    vystoupení, vysednutí (gešasuru = vystoupit, vysednout)                                      
geši    letní slunovrat                                      
gešša    měsíční školné                                      
gešširui    hlodavec                                      
geššoku    zatmění Měsíce                                      
geššú    měsíční příjem                                      
gešuku    podnájem (gešukusuru = bydlet v podnájmu)                                      
gešukuja    ubytovna                                      
gešukunin    podnájemník                                      
gešunin    pachatel                                      
geta    dřeváky geta                                      
getabako    botník                                      
getemono    laciná věc                                      
géto    východ, vstup (gobangétode = u východu číslo 5)                                      
gétoru    ovinovačky                                      
gettan    první den v měsíci, kritika, komentář                                      
gezai    projímadlo                                      
gi    dovednost, trik                                      
gi    spravedlnost, povinnost (..woomondžiru = respektovat spravedlnost)                                      
gia    převodový stupeň, rychlost (..woireru = zařadit rychlost)                                      
gian    návrh zákona (..woteišucusuru = předložit návrh zákona)                                      
gibo    tchyně, nevlastní matka                                      
gibusu    sádrový obvaz                                      
gičó    předseda                                      
gidai    předmět diskuze                                      
gidži    projednávání, opatření                                      
gidži ~    pseudo ~                                      
gidžidó    parlament                                      
gidžin    spravedlivý člověk                                      
gidžin    perzonifikace (gidžinkasuru = perzonifikovat)                                      
gidžinittei    pořad jednání                                      
gidžó    zasedací síň                                      
gidžucu    technika, technologie                                      
gidžucuka    technik, technolog                                      
gidžucuša    technik, technolog                                      
gifu    tchán, nevlastní otec                                      
giga    karikatura                                      
gigan    skleněné, umělé oko                                      
gigei    umění, zručnost                                      
gígí    gígínaru = vrzat                                      
gigočinai    nepřirozený, neobratný                                      
gihicu    padělek (gihicuno = padělaný)                                      
giin    poslanec (kokkaigiin = poslanec národního shromáždění)                                      
gija    převodový stupeň, rychlost (..woireru = zařadit rychlost)                                      
gijúgun    dobrovolná armáda                                      
gijúhei    dobrovolník (voják)                                      
gikai    parlament, kongres                                      
gikaiseidži    parlamentní politika                                      
gikecu    rozhodnutí (gikecusuru = rozhodnout)                                      
gikecuken    hlasovací právo                                      
gikei    švagr                                      
gikjoku    drama                                      
gikó    technika, technická zručnost                                      
gikó    technická zručnost, technika                                      
gikó    řemeslník, zubní technik                                      
gikočinai    těžkopádný                                      
gikotekina    archaický, klasický                                      
gimai    švagrová                                      
gimei    falešné jméno                                      
gimon    otázka, pochybnost                                      
gimondaimeiši    tázací zájmeno                                      
gimonfu    otazník                                      
gimu    povinnost                                      
gimukjóiku    povinná školní docházka                                      
gimuzukeru    uložit jako povinnost                                      
gin    stříbro                                      
ginbučimegane    brýle se stříbrnými obroučkami                                      
gindokei    stříbrné hodinky                                      
ginen    pochybnost, podezření                                      
ginga    Mléčná dráha                                      
ginka    stříbrná mince                                      
ginkó    banka                                      
ginkó    stříbrná ruda                                      
ginkóin    zaměstnanec banky                                      
ginkóka    bankéř                                      
ginkonšiki    stříbrná svatba                                      
ginmaku    stříbrné plátno                                      
ginmekki    postříbření (ginmekkisuru = postříbřit)                                      
ginmi    pečlivé zkoumání (ginmisuru = pečlivě zkoumat, vybírat)                                      
ginó    zručnost (..gasugureteiru = být vysoce kvalifikovaný)                                      
ginsekai    zasněžená krajina                                      
ginzaiku    stříbrné zboží, výrobky ze stříbra                                      
ginzan    stříbrné doly                                      
gion    napodobení zvuku                                      
giongo    onomatopoe                                      
gipusu    sádra                                      
giragira    oslnivě (giragirato) (giragirasuru = třpytit se)                                      
girei    obřad, etiketa (gaikógirei = protokol)                                      
giri    povinnost, závazek (..gaaru = být zavázán)                                      
girigiri    krajně, maximálně, pevně, silně                                      
giriša    Řecko                                      
girjó    schopnost (girjónoaru = schopný)                                      
giročin    gilotina                                      
giron    disuze (gironsuru = diskutovat; gironnojočinonai = nesporný)                                      
gisaku    padělek                                      
gisei    oběť (..ninaru = stát se obětí; ..nisuru = obětovat)                                      
gisei    křivé svědectví                                      
giseigo    onomatopoe                                      
giseiša    postižený člověk                                      
giseki    poslanecký mandát / křeslo                                      
gisoku    umělá noha, protéza nohy                                      
gisugisu    gisugisušita = zdrženlivý, nepřívětivý                                      
giši    umělý chrup                                      
giši    švagrová                                      
giši    inženýr, technik                                      
gišičó    hlavní technik                                      
gišiki    obřad, slavnost                                      
gišikibaru    být příliš formální                                      
gišin    podezření, nedůvěra                                      
gišó    křivé svědectví (gišósuru = křivě svědčit)                                      
gišširi    hustě, těsně (hóruhahitode gišširidatta = sál byl přeplněn lidmi)                                      
gišu    technik                                      
gišu    umělá ruka, protéza ruky                                      
gitá    kytara (..wohiku = hrát na kytaru)                                      
gitaigo    onomatopoe                                      
gitei    švagr                                      
giteišo    protokol                                      
giwaku    podezření (..womaneku = vyvolat podezření; ..wotoku = rozptýlit podezření)                                      
gizagiza    zuby, vroubky (gizagizanoaru = zubatý, vroubkovaný)                                      
gizen    pokrytectví                                      
gizenša    pokrytec                                      
gizenteki    pokrytecký                                      
gizó    padělání (gizósuru = padělat; bunšogizó = padělání dokumentu)                                      
gizóhin    padělek                                      
gizóša    padělatel                                      
gjagu    gag                                      
gjakkó    gjakkósuru = jít zpět (gjakkóno = zpáteční)                                      
gjakkóka    opačný výsledek                                      
gjakkósen    protisvětlo                                      
gjaku    opak (gjakuni = naopak)                                      
gjakufú    protivítr                                      
gjakujó    využití (gjakujósuru = využít)                                      
gjakurjú    zpětný proud                                      
gjakusecu    paradox                                      
gjakusecu    protiklad                                      
gjanburu    hazardní hra                                      
gjangu    gang, gangster                                      
gjara    záruka                                      
gjó    řádek, sloupec                                      
gjódža    asketa                                      
gjódži    událost, oslava (nenčú.. = výroční svátky)                                      
gjódžó    chování                                      
gjofu    rybář                                      
gjógi    chování (..gaii = mít dobré chování)                                      
gjogun    hejno ryb                                      
gjóheidó    přejít                                      
gjohi    rybí hnojivo                                      
gjoju    rybí tuk                                      
gjókai    průmyslové a obchodní kruhy                                      
gjókan    prostor mezi řádky (gjókannomodžiwojomu = číst mezi řádky)                                      
gjokeisuirai    torpédo                                      
gjokuro    kvalitní zelený čaj                                      
gjómu    práce, služba                                      
gjoniku    rybí maso                                      
gjorai    torpédo                                      
gjórecu    průvod, řada (gjórecusuru = jít v průvodu)                                      
gjorui    ryby                                      
gjósei    administrativa (gjóseidžóno = administrativní)                                      
gjóseikan    správce                                      
gjóseikanričó    úřad pro administrativní řízení                                      
gjóseki    zásluhy, úspěch (gakumontekigjóseki = vědecké úspěchy)                                      
gjósó    vzhled                                      
gjosuru    ovládat, řídit (umawo.. = řídit koně)                                      
gjóša    podnikatel                                      
gjóšo    kurzívní styl psaní znaků                                      
gjóšó    pouliční obchod                                      
gjóšu    průmyslové odvětví                                      
gjóšuku    kondenzace (gjóšukusuru = kondenzovat)                                      
gjótai    kurzívním stylem napsané znaky                                      
gjóten    gjótensuru = divit se                                      
gjóza    čínské knedlíčky s masem                                      
gjú    hovězí (gjúnohireniku = svíčková)                                      
gjúdžiru    ovládat, řídit, mít hlavní slovo                                      
gjúgjú    gjúgjúosu = silně tisknout (gjúgjúnaru = skřípat, vrzat)                                      
gjúniku    hovězí maso                                      
gjúnikusúpu    hovězí polévka                                      
gjúnjú    mléko                                      
gjúnjúja    mlékárna                                      
gjutto    pevně (gjuttošibaru = pevně svázat; gjuttocukamu = pevně uchopit)                                      
go    jazyk (ve složenině - např. čekogo = čeština)                                      
go    pět (ve složeninách)                                      
go    hra go (..woucu = hrát go)                                      
gó    číslo (gogóšicu = pokoj číslo pět)                                      
gó    karma (v buddhismu) (gónofukai = hříšný)                                      
gó    gó (objemová míra 0,18 litru)                                      
goban    hrací stolek pro hru go                                      
góban    překližka                                      
gobi    sufix                                      
gobó    lopuch                                      
gobusata    zanedbání, dlouhé mlčení (gobusatasuru = zanedbávat)                                      
gocugocu    gocugocušita = hrubý, drsný (gocugocušitate = drsné ruce)                                      
gočagoča    nepořádný, neuklizený (..nisuru = rozházet)                                      
gočisó    pohoštění (gočisósuru = pohostit; gočisósamadešita = děkuji za pohoštění)                                      
gočó    tón, akcent (..wocujomeru = zvýšit hlas)                                      
godankacujó    časování souhláskových sloves                                      
gódó    spojení, sjednocení (gódósuru = spojit; gódóšite = společně)                                      
godži    tisková, pravopisná chyba                                      
godžicu    později, v budoucnu                                      
godžippohjappo    není si z čeho vybrat (godžippohjappoda)                                      
gódžó    tvrdohlavost (gódžóna = tvrdohlavý)                                      
godžun    slovosled                                      
godžúnotó    pětipatrová pagoda                                      
godžúon    japonská slabičná abeceda                                      
goei    ochranný doprovod                                      
goeikan    strážní loď                                      
gofuku    textilní zboží, konfekce                                      
gofukuja    textil (obchod), obchod s textilem                                      
gogacu    květen                                      
gogakkó    jazyková škola                                      
gogaku    lingvistika, jazykověda                                      
gogakuša    lingvista, jazykovědec                                      
gogen    původ slova                                      
gogi    slovní význam                                      
gógi    porada, konzultace (gógisuru = radit se)                                      
gogjó    druh protěže                                      
gogo    odpoledne                                      
gógó    gógótaru = hřmotný, bouřlivý                                      
gohan    rýže (vařená), jídlo                                      
gohenkei    pětiúhelník                                      
gohó    nepravdivá zpráva                                      
gohó    fráze, slovní obrat                                      
góhó    signální pistole                                      
góhóka    uzákonění (góhókasuru = uzákonit)                                      
góhótekina    zákonný (góhótekišudande = zákonnými prostředky)                                      
goi    slovní význam                                      
gói    dohoda, shoda (..nitassuru = dosáhnout shody)                                      
góin    hrubá síla (góinna = násilný; góinni = násilím)                                      
goiši    kameny pro hru go                                      
gojaku    chybný překlad                                      
gojó    (vaše) záležitost (nannogojódesuka = co si přejete?)                                      
gojó    zneužití (gojósuru = zneužít)                                      
gójoku    chtivost (gójokuna = chtivý)                                      
gójú    odvaha                                      
gójú    gójúsuru = jít se pobavit                                      
gokai    nedorozumění (gokaisuru = neporozumět; ..wošódžiru = způsobit nedorozumění)                                      
gokakkei    pětiúhelník                                      
gokaku    stejný, rovný (gokakunošóbu = vyrovnaný zápas)                                      
gókaku    úspěch, způsobilost (gókakusuru = uspět)                                      
gokan    kmen slova                                      
gokan    pět smyslů                                      
gokan    pět smyslových orgánů                                      
gokan    jazykový cit                                      
gókana    luxusní, skvělý                                      
goke    vdova                                      
gokei    slovní tvar                                      
gókei    celková suma / součet (gókeide = celkem)                                      
goki    pravopisná chyba                                      
goki    tón, akcent                                      
gokiburi    šváb                                      
gokigen    zdraví, nálada (gokigenikagadesuka = jak se máte?; gokigenjó = šťastnou cestu!, buďte zdráv!)                                      
gókin    slitina                                      
gokjó    pátá řádka / sloupec ("go" pátá "kjó" linka / řádek)                                      
gókjú    usedavý pláč (gókjúsuru = usedavě plakat)                                      
gokó    svatozář                                      
goku    velmi (gokučiisai = velmi malý)                                      
goku    vězení                                      
goku    věta                                      
gokuaku    zločinný, brutální                                      
gokudóna    nemorální                                      
gokudžó    prvotřídní (gokudžóno)                                      
gokugoku    gokugokunomu = pít velkými doušky                                      
gokuhi    přísné utajení (gokuhino = přísně tajný; ..nisuru = přísně utajit)                                      
gokuraku    ráj                                      
gokurakuódžó    lehká smrt                                      
gokurósamadešita    děkuji za vaši pomoc                                      
goma    sezam                                      
gomaju    sezamový olej                                      
gomakasu    podvádět (hendžiwo.. = vyhýbat se odpovědi)                                      
gomakaši    podvod, nedbalost                                      
góman    domýšlivost, arogance                                      
gómeigaiša    společnost s ručením neomezeným                                      
gomen    promiň (když jsem něco udělal / neudělal)                                      
gomi    smetí, odpadky (..wohaku = zametat smetí)                                      
gomiacume    sběr odpadků                                      
gomiacumenin    popelář                                      
gomiacumetorakku    popelářské auto, vůz na odpadky                                      
gomibako    odpadkový koš                                      
gomigomi    gomigomišiteiru = být špinavý                                      
gomitori    lopatka na smetí                                      
gómó    štětina                                      
gomokumeši    rýže s rybou a zeleninou                                      
gomokunarabe    gobang (japonská hra na šachovnici podobná halmě)                                      
gomokuzuši    rýže s různými lahůdkami ochucená octem                                      
gómon    mučení (gómonsuru = mučit; ..nikakeru = podrobit mučení)                                      
gomu    guma                                      
gomubóto    gumový člun                                      
gomugucu    gumové boty, gumovky, gumové holínky                                      
gomukan    gumová hadice                                      
gomutebukuro    gumové rukavice                                      
gondora    gondola                                      
gonge    vtělení, inkarnace                                      
gongu    gong                                      
gonin    zmýlení se v úsudku (goninsuru = zmýlit se v úsudku)                                      
góon    hřmění, dunění                                      
goraku    zábava (gorakutošite = pro zábavu)                                      
gorakuzašši    zábavný časopis                                      
goran    goranninaru = podívat se (uctivě)                                      
gorannasaru    vidět (zdvořile)                                      
górei    povel (góreisuru = dát povel)                                      
góri    racionálnost                                      
gorijaku    boží požehnání, milost (..gaatta = mé modlitby byly vyslyšeny)                                      
górika    racionalizace                                      
góriki    velká síla, horský vůdce                                      
gorimučú    bezradnost                                      
gorinki    olympijská vlajka                                      
gorira    gorila                                      
górišugi    racionalizmus                                      
górišugiša    racionalista                                      
góritekina    racionální                                      
górjú    připojení se (górjúsuru = připojit se, vlévat se; undónigórjúsuru = připojit se k hnutí)                                      
gorocuki    darebák                                      
gorogoro    hřmění (gorogoronaru = hřmět)                                      
gorone    zdřímnutí (goronesuru = zdřímnout si)                                      
gorori    gororitojokoninaru = lehnout si, natáhnout se                                      
góru    gól, branka (..niireru = dát gól)                                      
gorufu    golf (..wosuru = hrát golf)                                      
gorufubóru    golfový míček                                      
gorufudžó    golfové hřiště                                      
gorufukurabu    golfový klub, golfová hůl                                      
górukípá    brankář                                      
gosa    chyba, odchylka (heikingosa = odchylka od průměru)                                      
gosai    druhá žena (..womukaeru = oženit se podruhé)                                      
gosan    chyba při počítání                                      
gosei    důraz (..wocujomeru = zdůraznit)                                      
gosei    rozum, inteligence                                      
gósei    sloučení, syntéza (góseisuru = sloučit)                                      
góseigo    složené slovo, složenina                                      
góseina    nádherný                                      
góseisen'i    syntetické vlákno                                      
gosenši    notový papír                                      
gosó    gosósuru = eskortovat                                      
gosogoso    gosogosootogasuru = šustit                                      
gossori    úplně                                      
góšicu    číslo pokoje / místnosti (sandžúgóšicu = místnost č. 30)                                      
góšigaiša    společnost s ručením omezeným, s.r.o.                                      
gošigoši    gošigošiarau = vydrhnout                                      
gošiki    pět základních barev (gošikino = pětibarevný)                                      
gošikku    gotika                                      
gošin    chybná diagnóza                                      
gošin    justiční omyl                                      
gošippu    pomluvy, klepy                                      
gošippuja    klepna                                      
gošo    císařský palác                                      
gošoku    tisková chyba, chyba tisku                                      
gošu    slovní druh                                      
góšú    Austrálie                                      
gošudžin    váš manžel                                      
góšúdžin    Australan                                      
gošukjógi    pětiboj                                      
gotabun    většina (..nimorezu = jako všichni, jak je zvykem)                                      
gotagota    neshoda, zmatek (gotagotasuru = být v nepořádku)                                      
gotai    celé tělo, od hlavy až k paťe                                      
goten    palác                                      
gótó    loupež, lupič (..wohataraku = dopustit se loupeže; ginkógótó = bankovní loupež)                                      
gotoki    takový jako (ósakanogotoki daitokai = takové velkoměsto jako Ósaka)                                      
gotoku    jako                                      
gotongoton    s otřásáním                                      
góu    velký liják                                      
goza    slaměná rohož                                      
gozaru    být (zdvořile)                                      
gozen    dopoledne                                      
gozenčú    během dopoledne                                      
gózoku    mocný rod, klan                                      
gozondži    znát (uctivě) (gozondžidesuka = račte to vědět?; gozondžinotóri = jak račte vědět)                                      
gu    hloupost (..nimocukanai = absurdní)                                      
guai    stav, podmínky, způsob (tenkiguai = stav počasí; ..gajoi = cítit se dobře)                                      
guburan    gobelín                                      
gudonna    hloupý, tupý                                      
gugen    uskutečnění (gugensuru = uskutečnit)                                      
gúgú    gúgúneru = tvrdě spát (haragagúgúnaru = kručet v břiše)                                      
gúhacu    gúhacusuru = náhodně se přihodit                                      
gúhacuteki    náhodný                                      
guigui    silně (guiguiosu = silně strkat; guiguinomu = hodně pít)                                      
gun    skupina, dav, hejno, stádo (..wonasu = shlukovat se; ..wonašite = ve skupině; ..wonuku = vynikat nad průměr)                                      
gun    armáda                                      
gun    okres                                      
gunbi    zbrojení                                      
gunbikjósó    závody ve zbrojení                                      
gunbišukušó    snížení zbrojení                                      
gunbiteppai    odzbrojení                                      
gunbu    vojenské kruhy, militaristé                                      
gundži    vojenské záležitosti                                      
gundžin    voják z povolání                                      
gundžóiro    ultramarín                                      
gundžu    válečný materiál, munice                                      
gundžuhin    válečný materiál, munice                                      
gundžusangjó    vojenský průmysl                                      
gungakutai    vojenská kapela                                      
gungun    neustále (gungunsusumu = jít neustále vpřed)                                      
gun'i    vojenský lékař                                      
gunjagunja    ochablý (gunjagunjanokinniku = ochablé svaly)                                      
gun'jakušo    okresní úřad                                      
gun'jó    vojenský, pro vojenské účely (gun'jóno)                                      
gun'jóki    vojenské letadlo                                      
gunka    vojenská píseň, vojenský pochod                                      
gunkan    válečná loď                                      
gunki    vojenské letadlo, vojenské tajemství (..womorasu = prozradit vojenské tajemství)                                      
gunki    vojenský prapor                                      
gunki    vojenská kázeň                                      
gunkó    vojenský přístav                                      
gunkokušugi    militarizmus                                      
gunmu    vojenská služba                                      
gunnjari    vyčerpaný (gunnjarisuru = být vyčerpaný)                                      
gunpó    válečné umění, vojenský zákon                                      
gunpókaigi    vojenský soud (..nikakeru = postavit před vojenský soud)                                      
gunpuku    vojenská uniforma                                      
gunsei    stádo, hejno (gunseisuru = žít ve stádu)                                      
gunsei    vojenská správa                                      
gunseifu    vojenská vláda                                      
gunšó    malý, bezvýznamný (gunšóno)                                      
gunšú    davy lidí                                      
gunšuku    snížení zbrojení                                      
guntai    armáda (..nihairu = vstoupit do armády)                                      
guntó    souostroví                                      
gunzó    sousoší, skupina                                      
gunzoku    civilní zaměstnanec v armádě                                      
gurabia    hlubotisk                                      
guracuku    viklat se                                      
guradžiorasu    mečík                                      
gurafikkuáto    grafika, grafické umění                                      
gurafikkudezainá    grafik                                      
gurafu    graf, diagram (..wokaku = znázornit graficky)                                      
guragura    sem tam (guragurasuru = viklat se, chvět se; guragurašitaha = viklající se zub)                                      
guraidá    větroň, kluzák                                      
guramá    gramatika                                      
guramu    gram                                      
gurandopiano    klavír                                      
guranjútó    krystalový cukr                                      
guranpuri    velká cena, Grand prix                                      
gurasu    sklenice                                      
guraundo    hřiště                                      
guré    šedá barva                                      
gurecu    pošetilost (gurecuna = pošetilý)                                      
gurépufurúcu    grapefruit                                      
gureru    zbloudit                                      
gurguru    kolem dokola (gurugurumawaru = otáčet se dokola)                                      
gurín    zelená barva                                      
gurínša    vůz první třídy                                      
guriru    gril                                      
guriserin    glycerín                                      
guróbu    rukavice (boxerské apod.)                                      
gurotesukuna    groteskní                                      
gurúpu    skupina                                      
gussuri    gussurineru = tvrdě spát                                      
gúsú    sudé číslovky                                      
gušin    zpráva, hlášení (gušinsuru = podat zprávu)                                      
gušóteki    věcný, konkrétní                                      
gutai    konkrétnost                                      
gutaika    konkretizace                                      
gutaiteki    konkrétní                                      
gutto    najednou                                      
gúzen    náhoda (gúzenni = náhodou)                                      
gúzó    idol                                      
gúzóka    zbožňování (gúzókasuru = zbožňovat)                                     
Žádné komentáře
 
"Texty a obrázky z tohoto webu nekopírovat bez svolení vlastníků."