Gecumei

Japonská Zahrada

Japonské zahrady

japonská zahrada

Japonská zahrada by měla vytvářet prostředí pro uklidnění mysli, klid a meditaci. Prvky a motivy japonského umění zahrad se mohou uplatnit i v našich zeměpisných šířkách při vytváření hezké zahrady. Japonské zahrady jsou jedním z výrazných estetických prvků japonské kultury. Uchvacují i ty, jež se jinak o kulturu této země blíže nezajímají. Pravidla jejich tvorby se vyvíjela bezmála tisíc let a vykrystalizovala ve svébytný umělecký obor. Ačkoli se od zahrad západního typu velmi liší, takřka bez výjimky zaujmou každého, kdo má smysl pro krásu. Máte-li chuť na něco exotického, vytvořte si japonskou zahradu!

Něco málo z historie: Z historických pramenů vyplývá obecně přijímaný fakt, že kultura tvorby zahrad přišla do Japonska z Číny skrze Koreu spolu s taoismem a buddhismem. Nicméně určité základy už v Japonsku byly. Ale i tato oblast zaznamenala veliké změny. Nutno dodat, že tvorba japonských zahrad se stala uměleckým směrem a Japonci si toto rychle přizpůsobili vlastnímu cítění krásy a zahrady jako takové. Různé úpravy zahrad byly přizpůsobeny prostředí, ve kterém byly zahrady umístěny. To znamená, že jinak vypadaly zahrady u svatyň, jinak na hradě. Neznamená to však, že se nemohly nějakým způsobem prolínat. Ve spoustě tradičních zahrad se setkáme s velmi citlivým kontrastem zeleně a vody, které v celkovém kontextu vytváří nádherný celek. V průběhu staletí se Japoncům podařilo vytvořit zcela osobitý kód krásna. Je pro něj charakteristická zejména prostota, umění náznaku i útlumu citů a barev. Zahrnuje však i zálibu ve věcech poznamenaných asymetrií, patinou času a nostalgií smutku - věčné příchuti lidského života. To vše se zřetelně odráží v koncepci zahrad, kde konečným cílem je, jak řekl v šestnáctém století estét Sóami, postihnout prostřednictvím nejprostších věcí tajemství přírody i jejího stvoření. To znamená, že ovládneme-li umění, jak zacházet s kameny, vodou a rostlinami, můžeme i v malém jezírku spatřit záblesk nekonečnosti mořské hladiny a z balvanu porostlého mechem na nás dýchne majestát hor.

Pár zásad při tvorbě zahrady:

Základním prvkem všech japonských zahrad je pojetí lidské rovnováhy. Velikost, tvar a umístění všech ozdobných předmětů japonské zahrady jsou pečlivě zvažovány s cílem vytvořit prostředí, které obsahuje přírodní a zároveň funkční aspekt. Například jezírka a vodopády by neměly být příliš velké, ale pouze adekvátně přizpůsobené k tomu, aby vytvořily nejen příjemné prostředí, ale zároveň se i mohly využít pro přiměřené zavlažení vzduchu.

Japonci pokládají každou zahradu za originál, jakýsi „trojrozměrný obraz“ přírody. Zahradník proto nesmí přírodu přímo přetvářet a ovládat, ale musí být pouhým pokorným pomocníkem přírodního díla. Důležité je také to, aby byla zahrada stále půvabná, bez ohledu na roční období, tedy nejen na jaře či v létě, ale i na podzim a v zimě. Japonská zahrada musí být trvalou harmonií světla a stínu. Velký význam v ní má také asymetrie. Asymetrické uspořádání rostlin i kamenů vychází z čísel 7, 5 a 3.

Japonské zahrady působí dojmem stálosti a věčnosti. Jsou komponovány pro pohled z okna, dveří nebo zastřešení dřevěné terasy. Průhled oknem pak působí jako zarámovaný obraz krajiny. Kamenné kompozice, jezírka a dřeviny jsou dokonalým malířským ovládnutím prostoru. Asi největším uměním je vytváření kamenných seskupení, které jsou osázené různými dřevinami, keři či bambusy. Tyto sestavy vytvářejí jakési živé sochy, protože se časem pozvolna proměňují - rostou do krásy.

Diváka nesmí být rušeno pohledem na různé pestrobarevné květiny. Podle Japonců "výbuchy" barev a jejich pestrost působí na člověka neklidně. Je-li zklidněno oko, nastává klid ducha, tvrdí. V japonských zahradách je tak výrazným barevným prvkem pouze červenolistý japonský javor , na jaře rozkvetlé sakury, v květnu kvetoucí bochníkovitě sestříhané keře stále zelených azalek a sem tam nějaký kosatec.

Důležitým faktorem každé Japonské zahrady jsou dřeviny. Japonští tvůrci zahrad přistupují k tvarování dřevin s odlišnou filozofií. Vlivem nedostatku prostoru a zároveň snahou o maximální napodobení přírody směřují spíše ke zmenšování (až miniaturizaci - viz bonsaie), vytvoření zdání mnohem většího stáří dřevin (ztlustlé kmeny) i zdůrazňování působení živlů, což se projevuje třeba jejich pokrouceným a kompaktnějším vzhledem. Japonským zahradám jsou cizí stříhané ornamenty a hrany i osová souměrnost, s výjimkou polokulovitých kompaktní tvarů a živých plotů, rámujících nebo dělících zahradu. Typickým tvarem jsou tzv. "obláčky", rozmístěné sice nesouměrně, ale většinou precizně opticky vyváženě na esovitě vedeném kmínku.

V zahradě tvoří cesty především ploché kameny, takzvané šlapáky. Vinou se zahradou klikatě jako had. Podle starých legend totiž zlo "jde přímo na věc". Dobrá myšlenka si proto musí nacházet cestu oklikou. Navíc jde o estetické a příjemné navození pocitu dálek. U rovných cest jsou ďáblu dávány do cesty překážky v podobě různých struktur, zasahují do ní kapradiny, rovina bývá esteticky narušována. Přirozeně působí plochy říčních oblázků, drobných kamínků a bílých písečných polí, i když jsou rafinovaně vytvořeny člověkem.

Japonci milují vodu v zahradní scenérii. Jezírka se symbolickými ostrůvky, prameny, potůčky, vodopády či můstky, to vše patří ke každé japonské zahradě. Z bambusu jsou zase vyráběny nízké ploty spojováním (např. sisalem) bambusových tyčí.

Pokud není voda, lze ji nahradit symbolicky uhrabaným pískem nebo štěrkem. Vznikají tak tzv. suché zahrady (karesansui), v nichž není vůbec žádná vegetace ani voda.
Nahrazuje ji bílý, dekorativně uhrabaný písek, představující mořské vlny. Pečlivě naaranžované kameny vybraných tvarů pak zase znázorňují hory, ale třeba i vodopády.
Žádné komentáře
 
"Texty a obrázky z tohoto webu nekopírovat bez svolení vlastníků."