Gecumei

Náboženství

Japonský Horoskop

Zde máte Zodiaky Japonského horoskopu,tak doufám že zde každý najde toho svého
Každému zvířeti z tohoto pravidelně se opakujícího cyklu jsou připisovány určité charakteristické vlastnosti, které se vztahují na lidi narozené v tomto znamení.

Rok myši (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984)
Rok myši bývá v Japonsku pokládán za štastné znamení. Myš se totiž považuje za symbol velké životní činorodosti, ale i bohatství a štěstí. Vychází se přitom hlavně z tradiční představy, že "kde jsou myši, tam je i hojnost potravy". Navíc se však odedávna věřilo, že myši mají schopnost odhalit blížící se živelné pohromy (například záplavy, zemětřesení, požár atd.), a proto jejich přítomnost v domě byla pokládána za záruku bezpečí a klidu. Myši jsou také těsně svázány s postavou jednoho ze sedmi bůžků štěstí - bůžka bohatství Daikoku, který bývá znázorňováň jako usměvavý tlouštík sedící na pytlích s rýží, na nichž je kromě něho také malá myška. Lidé narození v tomto znamení mají být velmi činorodí a úspěšní v praktickém životě.

Rok buvola (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985)
Lidé narození v tomto roce jsou zase údajně velmi pracovití. Jejich myšlení a pohyby bývají někdy těžkopádnější, ale jinak dovedou jít vytrvale za svým cílem. Ženy jsou prý výbornými hospodyněmi.

Rok tygra (1926, 1938, 1950, 1962, 19 74, 1986)
Štastné znamení pro chlapce narozené v tomto roce - bývají velmi aktivní, ale někdy prudších povah. Zato pro dívky je rok tygra neštastný - jsou pokládány za příliš nežensky tvrdohlavé a umíněné, snažící se za každou cenu prosadit svou vůli. Pro tyto předpokládané vlastnosti mají dodnes, zejména v odlehlejších oblastech, mezi pověrčivými lidmi dívky - tygřice potíže s hledáním ženichů.

Rok zajíce (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987)
Lidé zrození v tomto znamení bývají dobrosrdeční, ale nechají se často ovládnout jedinci se silnou vůlí. Dovedou si však na druhé straně získat mezi ostatními značnou oblibu. Nestávají se sice vůdčími osobnostmi, ale bývají přesto štastni, protože se dokáží přizpůsobit svému osudu.

Rok draka (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988)
Lidem ve znamení draka se připisuje ten nejlepší osud. Mají všechny předpoklady získat vynikající postavení i velké bohatství. Často jsou však ohrožováni neočekávaným pádem z nejvyššího vrcholu až na dno propasti.

Rok hada (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989)
Lidé narození ve znamení hada bývají šťastní a často shromáždí značný majetek. Bývají však také někdy proradní a mstiví. Obecně je had v Japonsku symbolem mstivosti. V řadě pohádek a pověstí se proto také žárlivé a zlé ženy mění v hady. Lidé však přesto příchod roku hada vítají vždy s radostí, neboť je pro ně předzvěstí dobrých úspěchů v obchodnfm podnikání. Had je také poslem bohyně krásy, hudby a umění Benten. Zejména na Nový rok navštěvují dodnes svatyně této bohyné davy pověrčivých lidí. V nejznáméjších z nich - v Kamukuře nedaleko Tokia - se dodnes udržuje zvyk "umývat'" v chrámové studni peníze, jejichž počet se pak má v průbéhu roku zdvojnásobit. Dříve lidé ve studni své mince opravdu doslova koupali, ale nyní svazky papírových bankovek spíše vodou jen postříkají.

Rok koně (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990)
Kůň se těší v Japonsku odedávna velké vážňosti, protože podle legendy sestoupili mnozí šintoističtí bozi a bohyně z nebes na zemi na koních. V řadě svatyní proto také dodnes chovají bílé koně, kteří jsou tam pokládáni za posvátné, a jinde mají alespoň obrazy a sochy koní. O lidech ve znamení koně se říká, že milují přepych a dobré živobytí, mají rytiřského ducha, požívají veřejné úcty, ale chybí jim větší stálost. Když se však o něco upřímně a usilovné snaží, obvykle jim přeje štěstí a dosáhnou svého cíle.

Rok ovce (1931, 1943, 1955, I967, 1979, 1991)
Ovce je bezbranné zvíře, a proto i lidé narození v roce ovce se často stávají v životě obětmi druhých. Jsou mírní a vyrovnaní, ale chybi jim většinou ctižádostivost a rozhodnost v obtižných životních situacích.

Rok opice (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992)
Lidé narození v tomto roce jsou většinou nadaní, ale chybí jim stálost, vytrvalost a důslednost. Nemají velký smysl pro praktický život, ale stávají se z nich dobří učitelé, umělci a kněží.

Rok kohouta (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993)
Lidé z roku kohouta bývají sice chytří a ctižádostiví, ale také vrtošivi a rychle mčnící své názory i zájmy. V životě proto přes své nadání nebývají často příliš úspěšní. K jejich obvyklým povahovým rysům patří i snaha dokázat víc, než na co stačí, a nedůvěra k názorům ostatních.

Rok psa (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994)
Lidé narození v tomto roce bývaji spolehliví v práci, ale k dosažení úspěchu potřebují, aby je někdo vedl a chránil. Pro svou dobrosrdečnou povahu mívají mnoho přátel. Mužům v tomto znamení se doporučuje, aby si vybírali energické ženy, které jim mohou dopomoci k úspěchu. Mezi lidmi narozenými v roce psa je dosud v Japonsku dobře znám šógun Cunajoši (narozený 1646), přezdívaný Psi šógun. Ten bral vztah ke svému znamení tak vážně, že vydal zvláštní zákony na ochranu psů a zřídil po celé zemi útulky pro toulavé psy. Historické zápisy uvádějí, že v některých z nich žilo někdy i více než sto tisíc psů. Potrava pro ně byla získávána vybíráním speciálních daní, které se pro obyvatelstvo staly mimořádně těžkým břemenem. Když Psí šógun Cunajoši ve věku 63 let zemřel, bylo ve věznících více než 12 040 osob, které si tarn odpykávaly tresty za špatné zacházení se psy. Všichni si proto oddychli, když po jeho smrti byla všechna tato opatření opět zrušena.

Rok kance (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995)
Lidé ve znamení kance jsou činorodí a iniciativní, ale často se vrhají do nčkterých včcí s bezhlavým, neuváženým spěchem, jehož později litují. Pokud se jim však podaří tento rys své povahy zvládnout a více si své jednání rozmýšlet, dojdou úspěchu.
Žádné komentáře
 
"Texty a obrázky z tohoto webu nekopírovat bez svolení vlastníků."