Gecumei

Hanyou a Akanishi

Inuyasha 8 část 2

Černá jeskyně 2
Saya a Otane zůstavají dole. Teď si už i Otane všimla stínu, který kolem pobíhá a zmenšuje kruh kolem nich. Saya sáhne po svém luku a připraví si dýku. Otane si sundá hiraikotsu ze zad a nachystá se také k boji. Na chvíli se jim tím ztratí z očí, ale do momentu než Otane bouchne někdo silně do zad a nebýt toho že se opírala o heraikotsu spadla by určitě na zem. Saya přiskočí Otane na pomoc, ale to už i ji někdo udeří do hlavy. Upadne do bezvědomí. Otane zůstavá na boj sama. Snaží se rychle vzpomenout co ji o boji řikali rodiče. Nemůže si ale vzpomenout. Dostává pár dalších ran a zůstavá klečet na zemi. Opřená o hiraikotsu těžce oddychuje. Neví proč, nemůže si nic vybavit. Náhle stín začne útočit na zcela bezbranou Sayu a v Otane se něco zlomí. Musí ji za každou cenu ochránit. Vykřikne: "Pojď na mě, proč utočiš na ni když je bezbraná?"
Chvíli se nic neděje a poté se ozve mužský hlas:"Chci aby si bojovala a ty tam kolem sebe tou zbraní mácháš jako bys odháněla mouchy."
Otane se urazí a hodí tím směrem hiraikotsu. Ale díky její zlobě a neopatrnosti se zasekne do stromu. Je teď skoro bezbranná, ještě ji ale zbývají vrhací dýky, ale s těmi to opravdu moc neumí. Vždy se nějak poranila, přesto dýky vytáhne a řetězy si obmotá kolem rukou a trošku se přikrčí. Hlas se ozve znovu, ale úplně z jiné strany: "Běž domů, vždyť si tu hraješ jako malé dítě. Kde máš zbraně? Nebo to mi tu chceš postavit s těma párátkama co držíš v rukou?" Otane zlostně hodí jednu z nich po útočníkovi, ale dýka se zasekne do země, a když ji táha za řetěz neudrží rovnováhu a spadne na obličej do trávy a zlostně oddychuje. Útočník se směje na plné kolo: "Kdo tě učil bojovat? Snad né králici?"
Otane se zkroušeně posadi a přemýšlí co dělat. Je unavená a jen tu bezvýznamně pobíhá a útočník se ji za to směje. Chvíli je ticho než Otane odpoví: "Moje matka Sango!"
Útočník stihne a chvíli se neozývá. Otane zaraženě kouka kde je, teď ho spatřila, nedával pozor, asi ho něco překvapilo. Zaútočila tedy rychle a využila jeho nepozornosti. Hodila přesně svoji dýku, která se útočníkovi obmotala kolem nohou, Otane trhla řetězem a srazila ho na zem. Rozeběhla se k němu a ze stromu v rychlosti vytrhla svoji hiraikotsu. Dobíhá k němu. Nyní je překvapena ona. Je to mladý kluk, ryšavý s ušima a ocasem. Usmívá se na ni a aniž si toho všimne protáhne ji mezi nohama řetěz a strhne ji na zem. Než stihla Otane cokoli udělat ležela vedle něj a těžce oddychovala. Mladík se smál, sedl si a začal si sundávat řetěz. Otane pořád ležela vedle něj a oddechovala. Sem tam po něm hodila pohledem. Mohlo mu být tak 25 víc ne a podle všeho to byl liščí démon. Nikdy žádného neviděla. Pamatovala si z vyprávěni své matky a otce o Shipovi, ale to určitě nebyl on. Říkali že šel do učení do jednoho kláštera a že ho už pak neviděli. Začala si tedy sundávat řetěz z nohou. Její postřeh byl dobrý, takže od chlapce vykryla ránu na svoji hlavu. Zkroutila mu ruku za záda a zavrčela mu do ucha: "Vzdej to!" Chlapec se usmál a aniž by to Otane čekala, ocitla se najednou pod ním a ten hrubián ji držel za vlasy. Vycenil svoje zuby a zavrčel na ni: "Nevzdám, pořád prohráváš ty. A ty že by si byla dcerou Sango? Známe bojovnice demonobijce??"
Otane se zašklebí a uhodí ho do tváře. Ten si ji promne a chytí Otane za ruku. Přitáhne ji k sobě: "Vzdáš to holčičko?"
Otane se zasměje a snaží se z jeho sevření dostat a pokusí se ho uhodit druhou rukou, ale tu ji chytne.
Nemůže ho ze sebe shodit, protože je už unavená. Hlavou ji probleskne, "Kde se vůbec toulá Michio a Osaku? Přece snad museli něco slyšet nebo si všimnout ,že za nimi už nejdou." Všimne si také že se už probírá i Saya a že je svázaná: "Sakra kdy to ten holomek stihl? Mladík se na ni pořád dívá. Asi věděl o Michiovi a jejím bratrovi, protože se pořád rozhlížel jako by čekal, že se objeví: "Kdepak se toulají tví kamarádi?" Otane ho udeří kolenem do zad: "Co ti je potom, dostanou tě oni, když ne my dvě." Chlapec se ušklíbne a začne ji svazovat ruce nad hlavou: "Já si na ně počkám." Otane se mrská ale ani to nepomáhá. Během chvíle ležela svázaná vedle Sayi, která již byla plně probraná. Pošeptala jí: "Kdo toje? Je to dobrý bojovnik." Otane se zamračí: "Nevím ale z vyprávěni matky a otce mi někoho připomíná, jenže se mi to nezdá, ten byl hodný a milý a tohle je floutek rozmazlenej a drzej." Saya se zamyslí a řekne: "Zkus řící jeho jméno, třeba se pak uvidí." Otane na Sayu mrkne a v momentu, když se chce ale zeptat vběhne na palouk Michio a Osaku, oba se zbraněmi připravenými. Všimli si mladika který sedí na kameni a otírá si svoji zbraň a vedle u kamenů leží svázaná Saya a Otane. Michio postoupil dopředu a blíží se ke chlapci.: "Coto tu je? Co to máš za chování?
Chlapec je sjede pohledem a dál se věnuje beze slova své zbrani. Michia to naštve a rozejde se k němu. Připraví si svoji halapartnu a přiblíží se na dva metry. Znovu se zeptá: "Hej slyšíš? Jak se to chováš?" a pokyne zatím Osakovi aby šel rozvázat holky. Nečekal ani jeden co se ale stane. Michno, který se otočil zpět spatřil že mladík už tam nesedí a někdo ho prudce udeří do hlavy. Michio spadne a zůstane na všech čtyřech a zbraň leží vedle něj. Nemohl se z toho útoku vzpamatovat a probrat. Vše viděl rozmazaně. Zlostí nad svou neopatrností mu zrudly oči. Začal se rozhlížet po okolí, kde ten kluk je. Všiml si, že Osaku je také svázaný a leží vedle dívek. Už pochopil o co šlo. Chtěl odlákat všechny k sobě aby se dostal na něj. Ale proč?
Chlapec se ocitl nad ním a nakopl ho do břicha. Michio se s bolestí odkutálel o kousek dál. Jeho zbraň zůstala ale chlapci u nohou a ten ji zvedl a odhodil o kus dál. Michio se začal pomalu zvedat. Chlapec ho ještě jednou obešel a zůstal stát před ním.: "Budeš bojovat nebo se tu jen tak válet?" Michio se zlostí v hlase odpoví: "Dyť už se zvedám, jen mi řekni o co ti jde?" Chlapec byl chvíli ticho a pak řekl: "Jsi až moc podobný jednomu polovičnímu démonovi. Asi to nebude náhoda viď?" Michio se zarazí a pořádně si chlapce prohlídne. Rezavé vlasy, špičaté uši, ocas, tesáky, šlachovitý mladik a povahou mu také někoho připomínal, jednoho malého prcka,o kterém mu kdysi vyprávěla Kaede. Ale že by to byl opravdu on? Chipo malý liščí démon, že by takhle dospěl a změnil svoje chování?
Neodpověděl mu na jeho otázku, místo toho sebral silu a zaútočil na mladíka také. Nejprve mu podrazil nohy a poté ho udeřil do brady až zůstal ležet na zemi a přerývaně dýchal. Naklonil se tedy nad ním a pošeptal mu do ucha: "Milý Shipo babča Kaede by z tebe neměla radost," viděl jak mladíkovi ztuhly rysy a že zalapal po dechu. Ale začal se bránit a udeřil Michia do břicha a odhodil ho od sebe. S vrčením mezi zuby drtil slova: "Kdo jsi že znáš moje jméno?" Michio mu s úsměvem řekl: "Od té ženy, která se o nás oba celou dobu starala." "Co jsi ji udělal! Ty jsi ji určitě zabil. Narakův fracek co jiného by se dalo od tebe čekat."
Teď už i Osaku pochopil kdo to je,a Sayi i Otane se potvrdilo co si obě myslely.
Otane přidušeně vykřikla: Shippo okamžitě přestaň."
Shippo se otočil a nechápal jaktože všichni znají jeho jméno. Kmital pohledy z jednoho na druhého a přemýšlel. Jedna z dívek nosila hiraikotsu přesně jako Sango, jeden z mladíků nosil mnišskou hůl, přesně jako Miroku. Nechápal jaktože ty věci mají. Chlapec, se kterým bojoval, mu připomínal Naraka, ale zvláštně i Kikio a dívka vzadu byla zvláštní, psí uší, tesáky a přitom u sebe nosila luk, zajímavá shoda s Inuyashou a Kagome. Nechápal co se děje.Přistoupil tedy k dívce se kterou bojoval jako s první: "Řekni mi své jmeno?"
Otane se posadila a řekla: "Jmenuji se Otane a jsem dcerou Sango a Miroka" Shippo na ni nechápavě kouká a pak přejde k chlapci : "A ty?" Osaku se ani nezvedne a odfrkne: "jsem Osaku a Sango a Miroku sou mý rodiče." Shippo začíná být naštvaný,nikdo mu nic neřekl.Občas se setkal s Kaede, ale proč mu nic neřekla, jaký měla asi důvod? Otočí se tedy k zvláštní dívce: "A kdo jsi ty?"
Saya se posadí na zem a vycení na něj své tesáky: "Já sem Saya a jsem dcerou Kagome a Inuyashi" Shippo od nich poodstoupí a znovu si je prohlíží, ano teď vnich poznává rysy rodičů. Přetočí se tedy k Michiovi: "A kdo jsi ty?" Michio se chvíli zdráhá odpovědět, ale pak řekne: "Jsem Michio,syn Naraka a Kikio."
Shippo zavrčel ale nechal vše být.Sedl si na kámen a přemýšlel.Saya která to nemohla vydržet procedila mezi zuby: "Mohl bys nám konečně rozvázat ruce?" Shippo se lekne a nechápavě na ni kouká ,pak se zvedne a začne jednoho po druhém rozvazovat.Všichni si třou zápěstí a snaží se aby se jim rychle prokrvily ruce. Michio si sedne mezi ostatní a chvili se navzájem pozorují.
Shippo se po chvíli zvedne a představí se: "Já sem Shippo a jsem přítel vašich rodičů."
Všichni kývly hlavami a Otane se zeptala: "Shippo proč si na nás zaútočil?" Shippo je tiše a pak ukáže na Michia a odpoví: "To kvůli němu,jeho otec Naraku mi zabil otce a já myslel že je stejný, ale zmýlil sem se." Otane ho pozoruje se zaujetím a Oskau si toho všimne a šťouchne ji do žeber a ona mu to velice rychle vrátí. Shippo se jim začne smát.
Chvíli je ticho a pak se Shippo zeptá: "Co se vlastně stalo? Že jste vlastně všichni spolu?" Osaku si vezme slovo a vše mu vysvětlí, ten jen pokývá hlavou a nabídne se že se k nim přidá a ostatní souhlasí.
Po krátke debatě se zvednou a vydávají se dál na cestu. Jdou po úzké horské pěšině mezi skalami směrem k jeskyni kde je uvězněna Sango. Po dvou dnech bez odpočinku tam dorazí a unaveně posedají na zem a odpočívají. Ihned se na malém výběžku pod jeskyní utáboří a nají se. Osaku zatím s Michiem vyrazí k jeskyni. Spatří ji ihned, ale zjišťují, že se k Sango nedostanou. Průchod je jen pro jednoho dospělého člověka, ale vstup je chráněn nějakou barierou. Po pár pokusech, kdy je stěna odrazila si sedli na zem a přemýšleli jak dál. Náhle Osaku uviděl svoji matku, ležela dále v jeskyni a bylo na ni vidět že je unavená. Asi se také snažila dostat ven. Osaku znovu doběhl k průchodu a začal křičet: "Mami, jsme tu slyšíš nás?" ale Sango se ani nehla. Opravdu je neslyšela, ale jak ji dát vědět že tam jsou? Vždyť ani údery na bariéru ji neupozornily na to, že tam jsou a že se něco děje. Oba si znovu sedli na zem a zapřemýšleli se, co dál dělat. Saya k nim po chvíli došla a zeptala se co se děje. MIchio ji v kostce vše vysvětlil, Saya se pokusí prostřelit barieru šípem, ale ani to neuspěje. Během chvile dorazi i Shippo a Otane a i ti se pokusí proniknout bariérou. Po chvíli snažení sedí všichni před vchodem a smutně na sebe koukají. Pak Shippa něco napadne, zkusí použít jedno svoje liščí kouzlo. Při prvním pokusu se nic nestane, ale při druhém uspěje a zavolá na Sango: "Sango hej slyšíš mě?" Je vidět že sebou trhla a zvedla se. Dívá se přes bariéru nechápavě na Shippa: "Shippo?" ptá se nevěřícně.
Otane a Osaku přiběhnou ke vchodu a Sango na ně nechápavě ale i nazlobeně kouká: "Co tu vy dva děláte a kde je otec?" Osaku přistoupí blíž a vše ji řekne, po chvíli předvede před bariéru Sayu a Michia.
Sango se s nimi uvítá a je vidět, jak jí tečou slzy: " Jsem ráda že vás vidím." Shippo znovu přistoupí před barieru a padne k zemi a hluboce se ji ukloní: "Jak ti můžeme pomoci, znáš způsob jak tě odsud zachránit."
Sango mu vše vysvětlí a všichni pokývají hlavou. Náhle začne být Sango nervózní: "Prosím zmizte odsud a vraťte se k Inuyashovi, ten vám poradí jak dál ,ale prosím utečte pryč odsud," je vidět jak pozoruje oblohu. Osaku přiskočí: "Mami co se děje?
Sango řekne: "Dvakrát za den sem chodí Sesshoumarova dcera, je na vás moc silná, prosím utečte, ať vás nezabije, prosím."
Osaku hrdě zvedne bradu: "Já odsud nejdu, postavím se ji." Matka ho ale rychle umlčela zlým pohledem a než stihla něco říci kouzlo pominulo. Jen jim řekla, ať jdou rychle pryč. Shippo chvíli přemýšlí a pak bez jakéhokoliv vysvětlení vezme brečící Otane do naruče a začne sní utíkat dolů. Ostatní zůstanou zkoprněle stát, ale pak se Osaku naštve a rozběhne se za ním: se ji ty zmetku kam ji neseš"
A rozeběhnou se i ostatní, utíkají po srazu dolů pochopily že tu stejně už nic nesvedou a jediným cílem bylo teď se vrátit k Inuyashovi a zjistit, kde je ukrytá Tetsaiga. Zastavují se až dole u úpatí hory, kde popadají na zem po vyčerpávajícím běhu a někteří usínají únavou a pláčem, jen Shippo a Michio zůstavají vzhůru a hlídají ostatní. Měli teď před sebou 4 dny cesty k Inuyashovi, aby zjistili, kde je ukrytá Tetsaiga a k čemu slouží černá perla.
Žádné komentáře
 
"Texty a obrázky z tohoto webu nekopírovat bez svolení vlastníků."