Gecumei

Od Kurama-senpai

YY hakusho Valentýnský den

Kurama se probouzí a v objetí drží Hieie, lehce se na něj usměje, a zavzpomína na předešlé 2 hodiny. Hluboce se nadechne, a zvrátí hlavu dozadu a kouká na strop. Myšlenky se mu honí divoce hlavou.
Ucítí pohyb, podívá se dolů a Hiei je probuzen a pozoruje ho. Drží ho pevně za ruku a druhou má kolem jeho pasu. Kurama se lehce pohne a rukou chytne  Hieie za pas a vyzvedne ho trošku nahoru a vášnivě ho políbí. "Jak ses prospal?" Hiei se začervená : "Krásně a co ty?" Kurama se lehce usměje a mlčí.  "Nepudeme dolů,dneska máme jít s Genkai na poradu." Hiei se zavrtí a začne se zvedat: "No jo vlastně , to zase bude den," protáhne se a začne se oblékat. Kurama ho chvíli pozoruje a pak mu to nedá. Chytne ho za ruku a přitáhne ho k sobě zpátky. "Nespěchej.." a políbího. Hiei neprotestuje a jeho ruka sklouzne na jeho břícho. Kurama se zachvěje a Hiei ztuhne v pohybu a na prázdno polkne. Chvíli se na sebe dívaji. Kurama začne lehce odhrnovat plášt Hieie a vsune ruku pod něj. Hiei se zachvěje chytne Kuramu za bradu a začne ho líbat. Po chvíli mazlení se Hiei zvedne  "raděj pudeme,nebo sem vlezou."
Kurama se zachichotá a začne se oblékat. Během krátké doby oba stojí u dveří připraveni k odchodu, Hiei chytne Kuramu za ruku a stiskne ji. Pustí se a vyjdou ze dveří a po schodišti dolů. Tam už čekájí ostatní(Genkai,Koenma, Yusuke a Kubawara)
Hiei je předběhne a zařadí se za Genkai a odchází spolu jako první. Kurama se trošku zaraženě zařadí na konec skupiny a pozoruje Hieie zezadu.
Prochází spolu městem do místa kde se nachází obchodní čtvrtě, Kurama si prohlíží regály obchodů a padne mu do oka černá dýka. Zůstane chvíli u vítríny stát, ostatní se zatím vzdalují. Hiei si všimne že ho Kurama už zezadu nepozoruje a otočí se. Vidí jak stojí u jednoho obchodu a díva se tam,  pak zmizne ve dvěřích.
Hiei ho zaraženě pozoruje a pak se zase věnuje cestě, po chvíli se koukne dozadu a Kurama je zpátky zařazen do skupiny a potutelně se usmíva.
........
Kurama se odpojí a vejde do obchodu. Rozhlíží se po věcech, ale dýka pořád upoutává jeho pozornost. Po chvili rozhodování ji koupí, nechá zabalit a pečlivě uschová do pláště a rychle dohání ostatní.
.......
Přicházejí k malému domku v máčknutému mezi obchody a Genkai s Koenmou vstupují jako první, postupně za nimi vcházejí ostatní.
Příchozím mužem jsou uvedení do malého pokoje a posedají si na malé polštáře na zemi a čekají.
Genkai prolomí ticho: " Za chvíli příjde můj známý který má pro vás úkol. Neni vůbec lehký  a vyzkouší vaše nové schopnosti," ostatni jen přikyvují," v zasvětí se objevil nový démon, který se snaží spojit některé vybrané démony aby napadli zemi." Yusuke se rozhořčeně postaví: " oni si snad nedají pokoj!"
Kurama se uchichtne a zakryje si rukou ústa.Hiei protočí očima. Kubawara se začne zvedat, když ho Koenma chytí za rameno a vtlačí ho zpátky do polštáře obličejem a tiše řekne: "ty se vůbec nevyjadřuj."
Genkai se na její kamené tváři objeví úsměv: "Notak hoši"
Náhle se odhrne závěs a do místnosti vstoupí muž v bílém dlouhém plášti. Sjede všechny pohledem, jeho pohled zůstane stát na Hieiovi, ten zrudne a skloní hlavu.
Genkai se mu ukloní a počka až se posadí. Ten si usedne po její pravé straně. Chvili je ticho a pak všem v krátkosti vysvětli co se děje a nespouští pohled z Hieie. Ten je už netrpělivý a poposedá na místě. Kurama si toho všimne a zamračí se. Muž se vy rychlosti představí :  "Jmenuji se Hitoshi,a jsem z gardy strážců Koenmy." (pozn. věk 21 let-210 let démonských)
Po dvou hodinové debatě jsou už všichni mírně unavení a Hitoshi pokyne rukou svému pomocníkovi aby donesl nějaké jídlo a nápoje.
Yusuke se díva co donáší a když vidí alkohol okamžitě ho odsouvá z dosahu Hieie a Kuramy.  Ti se na něj nechápavě podívaji a trošku zrudnou. Hovor se znovu rozproudí a čas ubíha. Hitoshi se ukáže jako dobrý společník a za chvíli se smíchy všichni valejí na zemi a alkohol se dostane i ke Kuramovi a Hieovi. Yusuke nedáva pozor a hovor prudí dále. Hitoshi jim na večer nabídne že tam můžou přespat a neustále sleduje Hieie. Kurama je zatím netrpělivý a neustále sleduje jak se Hitoshi snaží přesednout si k Hieiovi. Nakonec se mu to povede a Kurama skloní smutně hlavu a očkem je pozoruje. Jejich hovor napřed vázne ale po krátké chvíli se Hiei rozmluví.
Hitoshi se ho ptá: " Myslíš že tenhle úkol zvládnete?." Hiei po krátké odmlce odpoví:" Určitě.Nebude to asi lehké ale ano."   Hitoshi sjede pohledem Kuramu, když cítí jeho zlostný pohled. "Copak sním je?" Hiei se podíva na Kuramu a vpíjí svůj pohled do jeho a tiše odpoví:" Nevím ," začne se zvedat když ho Hitoshi chytne za plášt a stáhne ho na sebe. "Buď prosím tady"  Hiei zrudne, opřený o Hitoshiho jedním okem pozoruje zvedajícího a naštvaného Kuramu. Toho ale zatlačí Koenma zpátky na místo a něco mu říka. Vidí že Kurama sklání hlavu a odchází do vedlejšího pokoje. Hiei cití jak ho něco hluboko bolí , ale neví co to je. Zvedne pohled k Hitoshimu a pozoruje jeho tvář.  Hitoshi se zvedne a když vidí že půlka skupinky začíná usínat na zemi, nabídne Hieimu svou ruku aby jej následoval. Ten chvíli kroutí hlavou, že nepůjde, ale nakonec povolí. Odchází spolu do jeho pokoje.
...................
Kurama vidí co Hitoshi udělal. Začne se zvedat aby zasáhl ale Koenma ho zatlačí zpátky se slovy: " věříš mu?" po krátké odmlce Kurama řekně : "Věřím,ale nesnesu pohled na tohle." Koenma ho chytí za rameno: "Vy dva jste spolu byly že ano?" Kurama jen mírně kývne. " Kuramo a věříš mu?" Kurama k němu zvedne znovu pohled a pak sjede pohledem Hieie a Hitoshiho. "Věřím" Koenma na něj mrkne "Tak se neboj,klidně odejdi spát,myslím že Hiei se o sebe dokáže postarat sám a přijde za tebou"
Kurama se zvedne a odchází spát do vedlejšího pokoje. Lehá si na matraci a vytáhne z pláště dýku co koupil Hieiovy k Valentýnu na zítra a chvili si sní hraje. Pak ji znovu zabalí a uschová. Lehne si a snaží se usnout.
...............
Hiei vstupuje do pokoje Hitoshiho a pozoruje zbraně co má na stěnách , jeho pohled padne na postel. Všude samé bílé a černé kožešíny. Hiei se překvapeně podíva na Hitoshiho a zarazí se , ten už stihl ze sebe zesvléci plášt a chodí pokoji jen v dlouhých volných kalhotech. Hiei ustoupí bokem a přemýšlí jak se z pokoje dostat pryč, a proč tam vlastně šel.
Hitoshi se snaží dostat Hieie směrem k posteli, ale ten mu stále uniká. Po chvíli to vzdá a sedne si na postel. Hiei k němu dojde a mlčky ho pozoruje,pak promluví: "Nevím o co ti jde, ale přestaň" Hitoshi se na něj podíva a sedí dál,  najednou se jeho ruka vymrštila a chytla Hieie za bradu a přitahl si ho k sobě a snažil se ho políbit. Hiei napřed překvapeně koukal, ale pak se naštval a odhodil Hitoshiho přes celou postel až narazil zády do zdi a zůstal ležet šikmo přes postel. Hiei se potutelně usmál:  "Já ti říkal ať na mě nehrabeš," odfrkne si a opustí pokoj. Přejde do chodby a pustí se směrem k malému obývaku kde předtím byly. Tam najde jen Genkai ,která sedí u stolu a pozoruje ho:  "Kde pak si byl? Ostatní šli už spát." Hiei se zarazí." Kde je Kurama?!" Genkai skloní hlavu a pak odpoví:  "nevím před chvíli ještě ležel vedle v pokoji, ale zmizel". Hiei se vyděsí a vběhne do pokoje kde najde všechny ostatní jak leží rozvalení na matracích, ale Kuramu nikde neviděl. Točil se po pokoji a všiml si otevřeného okna do zahrady. Rychle se tedy protáhl oknem ven a začal pátrat po zahradě jestli tam není. Ale nikde ho neviděl. Po 10 ti minutovém hledaní to vzdal a vydal se směrem k oknu, když si náhle všiml schoulené postavy na stromě.
Rychle tedy vyběhl na strom a našel tam Kuramu, schouleného. Opřený o strom seděl na větvi, jednu nohu spuštěnou, druhou skrčenou a objímal si rukami koleno. Hiei na něj překvapeně koukal a tiše si sedl před něj: "Copak tu děláš." Kurama byl napřed bez pohybu,  jako by snad ani nevěřil že by tam Hiei byl. Nakonec pozvedl hlavu a díval se Hieiovi přímo do očí.: "ty jsi tu? " zeptal se překvapeně.  Hiei se usmál :" Ano,jsem kde bych měl být?" Kurama polkne: "Já myslel....." Hiei začně dělat uraženého :" co si o mě myslíš!" řekne naoko zlostně. Kurama jen zatřepe hlavou a chytne Hieie za ruce a strhne ho na sebe: "Promiň já musel pryč."  Hiei ho obejme  :"Víš že bych tě stejně našel."
Kurama se usměje a opětuje jeho stisk. Náhle ho od sebe odstrčí a podezřele se na něj podíva." Co se stalo?" Hiei se usměje,: "Nevím o co mu šlo ale dostal co si zasloužil . " Začne se smát. Kurama na něj chvíli překvapeně kouká a pak se kněmu připoji. Náhle se ozve kovový zvuk na zemi. Hiei se lekne a podíva se s připravenou zbraní na zem.
Kurama zašmátrá v plášti a ztuhne, dárek pro Hieie spadl na zem . Seskočí tedy rychle dolů a sebere dárek a schová ho. Hiei k němu seskočí a chytne ho za ruku :" Co to je?"  Kurama se snaží druhou rukou schovat dárek , ale i za tu ho Hiei chytne ."Jáá noo ," zmlkne. Hiei se na něj podíva a přímo mu do očí.: "tak copak  toje? "Kurama mu podá zabalený dárek a skloní hlavu. :"To jsem ti koupil k Valentýnovi."  Hiei pomalu rozbaluje papír, když uvidí krásnou černou dýku  tak se překvapeně podíva na Kuramu: " Valentýn? Co to je?" Kurama se zarazí a chvili na Hieie překvapeně kouká: "Ty to nevíš?."  " Ne,"  nakloní hlavu a díva se na něj.
Kurama přemýšlí : "No to je svátek zamilovaných, dávají si v ten den dárky." Hiei Kuramu chvíli sleduje: "Ale já pro tebe nic nemám?"  Náhle zmizne a nevrací se,  Kurama se chvíli díva na nebe a odebere se zpět k domu, ulehne na matraci a zavře oči a začne usínat.  Když se nad ním náhle objeví stín. Kurama se lekne a vymrští ruku směrem k postavě, chytne ji za plášt , Hiei přidušeně vykřikne a chytne ho za ruku.: " Co děláš?" Kurama otevře oči a dívá se přímo Hieiovi do očí. :"Kde jsi byl?"  Hiei zrudne a podává Kuramovi modrou růži: " Tohle sem sháněl,a donesl ji tobě ze zásvětí. " Kurama se zarazí a dívá se na růži.
Hiei neotálí a překvapeného Kuramu hladově políbí, vsune mu ruku pod jeho halenu a začne ho hladit. Kurama zvrátí hlavu dozadu a vzdychne, přitáhne si Hieie blíž k sobě a vášnivě ho políbí. Hiei smutně zašeptá: " Tady nemůžeme," ukáže na rozvaleného Kubawaru a mrskající ho se Yusukeho. Kurama mu pošeptá do ucha: " A co strom?" Hiei zrudne a podíva se na něj :"To by šlo"  vezme Kuramu a než se zmůže na odpor odnese ho v náruči na strom. Kurama si sedne na větev na které seděl. Hiei nad nim stojí a dívá se přímo na něj. Kurama neotálí a chytne Hieie za plášt a strhne ho na sebe: "Konečně chvíli sami." Hiei se usměje a začne Kuramu líbat, jemně mu stáhne halenu k pasu a hladí a líbá ho na hrudi. Kurama pod jeho dotyky sténá a hladí jeho vlasy. Hiei se odtáhne a začne si sundávat plášt. Kurama je ale rychlejší a strhne mu ho dolů. Hiei překvapeně kouká a pak chytne Kuramu za bradu a políbí ho, Kurama zasténá a strhne ho opět na sebe, Hiei  ho hladí a vezme růži co mu dal a začne mu sní jezdit po těle, vidí jen jak se chvěje vzrušením. Kurama začne stahovat kalhoty Hieiovi a posadí si ho na sebe.: "Víš že tě miluju." Hiei opětuje jeho polibek: "já tebe taky". Hiei trošku stáhne kalhoty Kuramovi a zajede rukou do jeho rozkroku. Kurama se celý napne a dívá se Hieiovi přímo do očí, chytne ho za pás a opatrně ho na sebe posadí. Vstoupí do něj velice pomalu a pozoruje jak se Hieiova tvář mění emocemi. Začne se v něm pohybovat. Hiei se mu nehty zadrápne do zad a složí se mu na rameno. Kurama se mu po chvíli zakousne do ramene, Hiei zvráti hlavu do zadu a oba ve společnem vyvrcholení vykřiknou do tmy. Hiei se Kuramovi složí do náruče a začne usínat,  ten ho chvíli pozoruje s láskou v očích a rychle ho obleče .Pak tiše sním v náruči seskočí dolů ze stromu a odnese ho na pokoj, lehne si vedle něj , a jeho ruka spočine na Hieově pasu. Usne vedle něj........
Žádné komentáře
 
"Texty a obrázky z tohoto webu nekopírovat bez svolení vlastníků."