Gecumei

Karty kouzel

Karty kouzel

Ve hře existuje několik typů karet kouzel. Karty kouzel mohou být aktivovány nebo vyloženy pouze v Hlavní fázi (viz. Herní fáze). Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou karty rychlokouzel.

Typy kouzel jsou určeny podle ikon, které jsou uvedeny na konci této části (Ikony na kartách). Karty kouzel jsou zbarveny zeleně.
A Karty obyčejných kouzel

Karty obyčejných kouzel nemají žádnou ikonu. Jakmile je jednou aktivujete, jsou zničeny. Jedná se často o velmi mocná kouzla jako je např. “Černá díra”.

 

B Karty trvalých kouzel*

Karty těchto kouzel zůstávají po zahrání v poli a jejich kouzelný efekt trvá, dokud nejsou zničeny nebo odstraněny. K udržení efektu těchto karet kouzel je často potřeba platit nějakou cenu.

 

C Karty kouzelného vybavení

Tyto karty vám umožňují měnit sílu monster. Když hrajete kartu kouzelného vybavení, umístěte ji tak, aby se překrývala s kartou monstra, které chcete touto kartou vybavit.

Obyčejně lze tyto karty použít pouze na monstra, která jsou lícem vzhůru v poli. Ale karty kouzelného vybavení můžete použít jak na svoje monstra, tak na soupeřova monstra. Některá monstra nelze vybavit těmito kartami (podle popisu příslušných karet).

Jedno monstrum můžete vybavit několika kartami kouzelného vybavení. Ale karty kouzelného vybavení se počítají do limitu 5 karet kouzel a pastí (i vybavení, které zahrajete na soupeřova monstra), takže je používejte s rozvahou.

 

D Karty kouzel na hrací plochu

Tyto karty lze použít ke změně podmínek na celém hracím poli a ke změně útočných a obranných schopností všech daných monster na hracím poli ovládaných oběma hráči. Jsou umístěny na místo pro kartu hrací plochy a nepočítají se do limitu 5 karet kouzel a pastí. Na místo pro kartu hrací plochy je možné je zahrát lícem dolů, ale aktivovány jsou až při otočení lícem vzhůru.

V poli může být mezi oběma hráči v jeden okamžik pouze 1 aktivní karta kouzla na hrací plochu. Když váš soupeř aktivuje novou kartu kouzla na hrací plochu, vaše stará doposud aktivní karta kouzla na hrací plochu je položena na odhazovací balíček. Nemůžete aktivovat nebo vyložit svou novou kartu kouzla na hrací plochu, pokud nezničíte svou starou kartu kouzla na hrací plochu např. pomocí karty “Silná bouře”. Pokud je karta kouzla na hrací plochu zničena a v poli není žádná aktivní karta kouzla na hrací plochu, podmínky hracího pole se vrací do stavu, ve kterém byly na začátku hry.

Pokud je karta kouzla na hrací plochu vyložena a aktivní karta kouzla na hrací plochu je zničena, vyložená karta není automaticky aktivována. Karta kouzla na hrací plochu může být aktivována pouze hráčem a to pouze ve vlastním kole.

 

E Karty rychlokouzel*

Tento typ karet může být aktivován jak v hlavní fázi, tak ve fázi boje. Pokud tuto kartu vyložíte do pole, můžete ji aktivovat i v průběhu soupeřova kola stejně jako karty pastí. Karty rychlokouzel se počítají do limitu 5 karet kouzel a pastí na hracím poli a musíte mít volné místo pro karty kouzel a pastí, abyste ji mohli použít.

 

F Karty rituálních kouzel*

Tyto karty potřebujete k rituálnímu přivolání monster. Po rituálním přivolání je tato karta spolu s obětními monstry zničena.

*Tyto typy karet kouzel se nevyskytují v základním balení.
Žádné komentáře
 
"Texty a obrázky z tohoto webu nekopírovat bez svolení vlastníků."