Gecumei

Pravidla pro karty obyčejných monster

Pravidla pro karty obyčejných monster

Zde jsou základní pravidla na obyčejné karty
Obyčejná monstra se používají převážně k útoku a obraně. Ale můžete je použít i pro obětní přivolání, k zaplacení efektu nebo jako součást spojovaného monstra. V popisu Hlavní fáze 1  najdete podrobnosti o tom, jak dostanete monstra do hry.

 

B Karty spojovaných monster

Spojení znamená použití dvou či více monster spolu s kartou kouzla Polymerizace k vytvoření nového monstra, které je ve hře zastoupeno kartou spojovaného monstra.

Každé spojované monstrum má na své kartě uvedena monstra potřebná k vytvoření daného spojovaného monstra (výchozí monstra pro spojení) a vedle svého typu má uvedeno slovo “spojované”. Karty spojovaných monster jsou zbarveny fialově.

 

Pravidla pro karty spojovaných monster

Ve svém kole, pokud máte kartu kouzla Polymerizace a výchozí monstra pro spojení v poli nebo v ruce, můžete provést spojení jako zvláštní přivolání aktivací Polymerizace (viz. Zvláštní přivolání).

Když provádíte spojení, vyberte ze svého spojovacího balíčku příslušné spojované monstrum a položte je lícem vzhůru na volné místo pro kartu monster do útočné nebo obranné pozice. Dvě nebo více výchozích monster pro spojení, které byly spojeny, a karta Polymerizace jsou zničeny.

Když je spojované monstrum zničeno, dejte ho do odhazovacího balíčku. Když má být spojované monstrum vráceno do vaší ruky, vraťte ho místo toho do spojovacího balíčku.

Poznámka: Protože spojení je zvláštní přivolání, je imunní kouzlům jako je “Propadlo”. Také, protože je to zvláštní přivolání, můžete ve stejném kole provést obyčejné přivolání nebo vyložení monstra.

Příklad: Výchozí monstra pro spojení pro “Draka temného ohně” jsou v poli (“Ohnivá tráva”) a ve vaší ruce (“Malý drak”). Také máte ve své ruce kouzlo Polymerizace. Oznamte, že provádíte spojení a položte Polymerizaci na volné místo pro karty kouzel a pastí.

Najděte ve svém spojovacím balíčku “Draka temného ohně” a položte ho na volné místo pro karty monster. Pamatujte si, že monstrum přivolané spojením, je zvláštně přivolané a umožňuje vám provést obyčejné přivolání nebo vyložení v tomto kole.

Použité karty – “Ohnivá tráva”, “Malý drak” a Polymerizace – jsou na konci spojení umístěny na váš odhazovací balíček.

Spojovací balíček

Spojovací balíček je skupina karet spojovaných monster, které do hry dostáváte pomocí spojování. Když provádíte spojování, karty spojovaných monster nevybíráte náhodně, ale ze spojovacího balíčku si vyberete konkrétní spojované monstrum. Spojovací balíček je vždy oddělený od hracího balíčku a je položen lícem dolů na místě pro spojovací balíček na herní podložce. Pamatujte si, že karty ve spojovacím balíčku se nepočítají pro potřebné minimum 40 karet ve vašem hracím balíčku.

 

C Karty rituálních monster

Karty rituálních monster nenaleznete v tomto základním balení.

Karty rituálních monster představují zvláštní monstra, která mohou být přivolána pouze, když máte danou kartu rituálního kouzla a v poli nebo ve své ruce karty monster potřebných jako oběť ke splnění podmínek popsaných na kartě rituálního kouzla. Karty rituálních monster jsou zbarveny modře.

 

Poznámka: Karty rituálních monster jsou ve vašem hracím balíčku, ne ve vašem spojovacím balíčku. Tudíž se počítají do potřebného minima 40 karet ve vašem hracím balíčku.

 

Pravidla pro karty rituálních monster

Ve svém kole, pokud máte ve své ruce kartu rituálního monstra a v ruce nebo v poli potřebnou kartu rituálního kouzla (uvedenou na kartě rituálního monstra) a karty monster potřebných jako oběti, můžete aktivací karty rituálního kouzla provést rituální přivolání. Postupujte podle instrukcí uvedených na kartě rituálního kouzla.

Kartu rituálního monstra položte lícem vzhůru na volné místo pro kartu monster do útočné nebo obranné pozice. Obětní monstra a karta rituálního kouzla použité k rituálnímu přivolání jsou zničeny.

Když je rituální monstrum zničeno, dejte je na odhazovací balíček. Když je rituální monstrum vráceno do vaší ruky, nesmíte ho vrátit do hry bez zahrání dalšího rituálního přivolání.

Tento způsob přivolání se považuje za zvláštní přivolání a umožňuje vám ve stejném kole použít i obyčejné přivolání nebo vyložení.

 

D Karty monster s efektem

Karty monster, které mají nějaký kouzelný efekt, se označují jako karty monster s efektem. Efekty jsou rozděleny podle typu, jak je uvedeno v následujícím. Podrobnosti týkající se jednotlivých efektů najdete na konkrétních kartách. Karty monster s efektem jsou zbarveny oranžově.

 

I. Otočení

Karty monster s efektem otočení snadno poznáte podle toho, že jejich popis začíná slovem “Otočení”. Efekt tohoto monstra je aktivován, když je jeho karta otočena z pozice lícem dolů do pozice lícem vzhůru. Efekt je také aktivován, pokud k otočení dojde kvůli účinku karty kouzla nebo pasti nebo kvůli útoku soupeřova monstra. Pokud je toto monstrum zničeno poté, co je tímto způsobem aktivováno, jeho efekt otočení je aktivován předtím, než je zničeno (viz. Referenční tabulka bojových fází).

Důležité: Pokud je karta monstra s efektem otočení obyčejně přivolána, místo aby byla vyložena, její efekt se neaktivuje.

II. Trvalý efekt

Dokud je karta tohoto monstra lícem vzhůru v poli, její efekt trvá neustále. Když je karta tohoto monstra otočena lícem dolů, její efekt přestává platit.

III. Placený efekt*

K aktivaci tohoto efektu musíte odhodit karty ze své ruky nebo snížit počet svých životů. Cena je odlišná pro každou kartu, takže si pořádně přečtěte popis této karty, než ji budete aktivovat.

IV. Vyvolaný efekt

Tyto karty jsou aktivovány, když soupeři způsobíte přímé škody na jeho životy (viz. Přímé škody) nebo když splníte podmínky popsané na této kartě.

V. Násobně vyvolávaný efekt*

Toto jsou zvláštní karty monster s efektem, které můžete aktivovat i v průběhu soupeřova kola.

 

*Tyto typy karet monster s efektem se nevyskytují v tomto základním balení.

 

E Žetony monster

Žetony monster se používají místo karet monster. Žetony představují monstra, která se na poli objeví jako výsledek aktivace nějaké karty. Protože se nejedná o skutečné karty, nejsou součástí vašeho hracího balíčku (viz. Vytvoření balíčku).

Pro znázornění těchto monster můžete použít např. mince nebo něco podobného. Důležité je, aby bylo poznat otočení těchto žetonů v útočné pozici (panna) a v obranné pozici (orel).

Když jsou žetony monster vloženy do hry, umístěte je na místa pro karty monster na herní podložce. Když jsou zničeny, prostě je odstraňte z pole. Stejně tak, když mají být vráceny do vaší ruky, odstraňte je z pole.

Žetony monster se počítají do limitu 5 karet monster na herní podložce. Karty týkající se žetonů monster nejsou v tomto základním balení.
Žádné komentáře
 
"Texty a obrázky z tohoto webu nekopírovat bez svolení vlastníků."